DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genetik EBL   110 2 1 1 1

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Bertan YILMAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.Dr.MEHMET BERTAN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kalıtım, genetik madde, hücrenin yapısı ve çoğalması, kromozom bozuklukları, doğum öncesi tanı ve genetik danışma hakkında bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
DNA ve RNA´nın yapısı, Mendel yasaları, mutant genler ve kalıtım kalıpları, Sitogenetik, Otozomal kromozomlar, Gonozomal kromozomlar, Kan grupları genetiği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel genetik kavramları tanımlar.
2) Genetik geçiş modellerini anlatır.
3) Genetik danışmanlık süreci ile temel bilgileri birleştirir.
4) Genetik hastalıkları temel genetik kavramlarla açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
X
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
X
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
X
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
X
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
X
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
X
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genetikte temel kavramlar Okuma Anlatım
2 Kalıtım şekilleri Okuma Anlatım
3 Kromozomal hastalıklar Okuma Anlatım
4 Kromozomal hastalıklar Okuma Anlatım
5 Otozomal dominant kalıtım Okuma Anlatım
6 Otozomal resessif kalıtım Okuma Anlatım
7 X´e bağlı kalıtım ve Lyon hipotezi Okuma Anlatım
8 Vize Sınavı Okuma, tekrar
9 Multifaktöriyel kalıtım Okuma Anlatım
10 Multifaktöriyel kalıtım Okuma Anlatım
11 Genetik Hastalıklar Okuma Anlatım
12 Genetik Hastalıklar Okuma Anlatım
13 Genetik Hastalıklarda Tanı ve Danışmanlık Okuma Anlatım
14 Genetikte Yeni Uygulamalar Okuma Anlatım
15 Genetikte Yeni Uygulamalar Okuma Anlatım
16-17 Final Sınavı Okuma, tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar