DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mikrobiyoloji / Parazitoloji EBL   125 1 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Yusuf Kenan DAĞLIOĞLU
Dersi Verenler
Doç.Dr.YUSUF KENAN DAĞLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, mikrobiyoloji/parazitoloji, genel ve mikrobiyal/parazital hastalıkların mikroorganizmaların ve epidemiyolojisi morfolojisi, klinik belirtileri, tanı ve korunma ile ilgili özel mikrobiyoloji/parazitoloji bilgi ve terminolojisinin genel kavramlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Temel mikrobiyoloji ve parazitoloji, Mikroorganizma ve parazitlerin neden olduğu hastalıklar ve korunma yolları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mikroorganizmanın yapısal özelliklerini tanımlar.
2) Mikroorganizmalar/organizma arasındaki ilişkileri açıklar
3) Mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon hastalıklarını ve korunma yollarını açıklar
4) İmmün sistem yapı ve fonksiyonlarını tanımlar
5) Bağışıklamayı tanımlar
6) Parazitlerin yapısal özelliklerini tanımlar
7) Parazitlerin/organizma arasındaki ilişkileri açıklar
8) Parazitlerin neden olduğu enfeksiyon hastalıklarını ve korunma yollarını açıklar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
X
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
X
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
X
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
X
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
X
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mikrobiyolojiye Giriş, Kapsam ve Sınıflandırma Mikrobiyolojide Kullanılan Araç-Gereç ve Cihazlar Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 Bakteriler Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
3 Mikroorganizmaların Üretildiği Ortamlar Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
4 Mikrobiyolojide Boyama Yöntemleri ve Örnek Alma Teknikleri Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
5 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
6 İmmün Sistem Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
7 Bağışıklık, Aşılar ve Serumlar Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
8 Vize Sınavı Okuma, tekrar
9 Hastane İnfeksiyonları Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
10 Parazitolojiye giriş Parazitlerin çeşitleri ve parazitlerin sınıflandırılması Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
11 Vücut boşluğu parazitlikleri Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
12 Kan parazitlikleri Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
13 Silyalılar ve parazitlikleri Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
14 Tıbbi helmintoloji Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
15 Kan Nematodları ve Parazitlikleri Okuma, tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
16-17 Final Sınavı Okuma, tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar