DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Etik ve Ebelik * EBS   308 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sultan ALAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.SULTAN ALAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hasta bakımında etik karar verme sürecini uygulayabilme, bakım verdiği bireyi fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden etik değerleri de katarak bir bütün olarak ele alabilme yeteneği kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği
Tıbbi etik ve etik kavramının tarihi gelişimi,

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
X
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
X
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
X
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
X
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
X
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
X
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etik kavramının geçmişte ve günümüzde anlamı ve içeriği Tanışma, konuya giriş
2 Günümüzde tıp etiği ve tıp etiğinde temel kavramlar Okuma, tekrar
3 Biyomedikal etiğin temel ilkeleri Okuma, tekrar
4 İnsan hakları çerçevesinde hasta hakları, çocuk hakları ve hasta-ebe ilişkisinin etik yönü Okuma, tekrar
5 Klinik tıp etiğinde prospektif yaklaşım: Etik karar verme süreci Okuma, tekrar
6 Klinik tıp etiğinde retrospektif yaklaşım: Etik vaka çözümlemesi yöntem bilgisi Okuma, tekrar
7 Tıp alanında araştırma ve araştırma etiği Okuma, tekrar
8 Vize Sınavı Okuma, tekrar
9 Klasik hekim andından çağdaş bildirgelere tıp etiği referans metinleri Okuma, tekrar
10 Tıp etiğinde sorun kümeleri Okuma, tekrar
11 Yaşama saygı, yarar sağlama ve zarar vermeme ile ilgili vaka tartışmaları Okuma, tekrar
12 Yaşama saygı, yarar sağlama ve zarar vermeme ile ilgili vaka tartışmaları Okuma, tekrar
13 Özerkliğe saygı, aydınlatma ve onam ile ilgili vaka tartışmaları Okuma, tekrar
14 Özerkliğe saygı, aydınlatma ve onam ile ilgili vaka tartışmaları Okuma, tekrar
15 Sınırlı kaynakların adil kullanımı ile ilgili vaka tartışmaları Okuma, tekrar
16-17 Final Sınavı Okuma, tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar