DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Teknikleri ve İstatistik * EBL   323 5 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar SERTDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.YAŞAR SERTDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlığa ilişkin bir konuyu incelemek için gerekli verilerin toplanması, organizasyonu, analizi, yorumlanması ve karara varılmasını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bilimsel verilerin toplanması, organizasyonu, analizi, yorumlanması ve karara varılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
X
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
X
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
X
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
X
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
X
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
X
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoistatistiğe giriş ve kavramlar, biyoistatistiğin kullanımı Okuma, araştırma
2 Bilimsel araştırmanın planlanması aşamaları ve türleri, Okuma, araştırma
3 SPSS paket programı, kurulumu ve menüleri Okuma, araştırma
4 Verilerin SPSS´e girişi, verilerin sınıflandırılması Okuma, araştırma
5 Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçütler, verilerin sınıflandırılması, aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri, geometrik ortalama, çeyrek ve yüzdelikler Okuma, araştırma
6 Dağılımın Yaygınlık ölçütleri: Varyans ve standart sapma, standart hata, varyasyon katsayısı ve frekans dağılımları ile ilgili problemlerin çözülmesi Okuma, araştırma
7 Teorik dağılımlar: Binom dağılımı, Poison dağılımı, Normal Dağılım ve normal dağılımın özellikleri, Örneklem güven aralıkları ve yorumları, Önemlilik testleri: verinin ölçüm biçimi, Okuma, araştırma
8 Vize Sınavı Okuma, tekrar etme
9 Hipotezler, yanılma düzeyi, örneklem büyüklüğü (gruplardaki denek sayısı), incelenen grubun bağımlı ya da bağımsız olması, p ve alfa değerleri, test çeşitleri ve özellikleri, istatistiksel karar verme süreci, parametrik ve parametrik olmayan istatistikî testler ve uygun test seçimi için anahtar noktalar Okuma, araştırma
10 İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, iki eş arasındaki farkın önemlilik testi Okuma, araştırma
11 İki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi, bağımlı gruplarda iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi Okuma, araştırma
12 Evren ortalaması önemlilik testi ve evren oranı önemlilik testi Örnek istatistikî test çözümü Okuma, araştırma
13 Varyans Analizi Dört gözlü ki-kare testi, tek değişkenli düzenlerde ki-kare testi Okuma, araştırma
14 Korelasyon analizi, Tablo ve Grafik oluşturma. Okuma, araştırma
15 Korelasyon analizi, Tablo ve Grafik oluşturma. Okuma, araştırma
16-17 Final Sınavı Okuma, tekrar etme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar