DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Histoloji EBL   103 1 1 1 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Sait POLAT
Dersi Verenler
Prof.Dr.SAİT POLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Histolojiyi tanımlayarak, rutin histolojik teknikleri tanıtmak. Hücrenin yapısını tanımlamak. Epitel, Bağ ve Destek Dokular, Kas ve Sinir Dokuların genel histolojik yapılarını açıklamak.
Dersin İçeriği
Histolojiye giriş, histolojinin tanımı, histolojik preparat hazırlama aşamaları, fiksasyon, dehidratasyon, şeffaflaştırma, bloklama, kesit alma, boyama, histolojide sık kullanılan mikroskop türleri ve mikroskop yöntemleri, histolojide kullanılan özel yöntemler, hücre, hücre membranı, nükleus, sitoplazma, sitoplazmik inklüzyonlar, hücre iskeleti, hücre bölünmesi, hücre hareketi, epitel doku, epitel hücrelerinin şekil ve özellikleri, hücre yüzeyi özelleşmeleri, epitel tipleri, epitel dokunun genel biyolojisi, epitel dokunun yenilenmesi, bağ dokusu, temel madde, lifler, hücreler, bağ dokusunun tipleri, yağ dokusu, beyaz (uniloküler) yağ dokusu, kahverengi (multiloküler) yağ dokusu, kıkırdak dokusu, kıkırdak dokusunun genel özellikleri, hyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, fibröz kıkırdak, kemik dokusu, kemiğin makroskobik yapısı, kemiğin mikroskobik yapısı, kemik dokusunun histeogenezi, kemik dokusunun büyümesi ve yeniden şekillenmesi, kas dokusu, kas dokusunun genel özellikleri, iskelet kası, kalp kası, düz kas, sinir dokusu, nöron, sinir lifleri, nöroglia, periferik sinirler, otonom sinir sistemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Histolojinin çalışma yöntemlerini kavrar, preparasyon tekniğini, mikroskop türlerini açıklar.
2) Hücreyi tanımlar, bölümlerini tanımlar, morfolojisini ve işlevlerini kavrar.
3) Doku ve temel doku tiplerini açıklar.
4) Temel dokular ve tiplerini morfolojik ve fonksiyonel özellikleriyle kavrar