DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizyoloji * EBL   111 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ayper BOĞA PEKMEZEKMEK
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.UĞUR SEÇİL BİNOKAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencinin, insan vücudunun sistemleri arasındaki yaşamsal ilişkileri ve fonksiyonları tanımlaması ve çalışma mekanizmalarını, organların, hormonların görevlerini açıklaması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Fizyolojiye giriş;Hücre zarının yapısı ve fonksiyonları ve maddelerin hücre zarından taşınması; Sinir hücresinin elektriksel özellikleri;Kas fizyolojisi; Sinir kas kavşağı, Düz ve Kalp Kası; Kan hücreleri; İmmün sistem Kalp ve damar Sistemi; Solunum sistemi; Böbrek Fizyolojisi;.Sindirim Sistemi Endokrin sistem fizyolojisi; Dişi ve Erkek üreme sistemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
X
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
X
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizyolojiye giriş; Fizyolojinin tanımı, homeostatis, negatif ve pozitif geribildirim. Fizyolojide kullanılan kavramlar; mol, ekivalent, osmol, osmolarite pH. Hücre içi ve hücre dışı sıvıların özellikleri Okuma
2 Hücre zarının yapısı ve fonksiyonları ve maddelerin hücre zarından taşınması; Pasif ve aktif taşınım. Okuma
3 Sinir hücresinin elektriksel özellikleri; Elektrokimyasal denge ve Nerst eşitliği, dinlenim ve aksiyon potansiyeli, sinaptik iletim; nörotransmitterler. Okuma
4 Kas fizyolojisi; İskelet kasının yapısı, Kasılmanın moleküler mekanizması, , kasılmanın mekaniği, iskelet kası liflerinin çeşitleri, Sinir kas kavşağı, Okuma
5 Düz ve Kalp Kası; Düz kasın sınıflandırılması, uyarılma ve kasılması. Kalp kasının elektriksel özellikleri, kasılması. Okuma
6 Kan hücreleri; Eritrositlerin yapısı ve görevleri. Hemoglobinin özellikleri ve görevleri. Anemi´nin özellikleri ve çeşitleri. Lökositler´in yapısı ve görevleri. Trombositler´in görevleri. Hemostaz mekanizması. Okuma
7 İmmün sistem; T lenfositler B lenfositler ve aktif ve pasif bağışıklık Okuma
8 Vize Sınavı Okuma, tekrar etme
9 Kalp ve damar Sistemi; Kalp döngüsü, kalp sesleri, kalp atımının düzenlenmesi, kalp yetmezliği, şok, elektrokardiografi, aritmiler, kan basıncı, dolaşımın kontrolü. Okuma
10 Solunum sistemi; Ventilasyon ve ventilasyon hacmi, solunum tipleri, solunum frekansları, solunum hacimleri, solunum gazlarının taşınması, solunumun kontrolü, hipoksi Okuma
11 Böbrek Fizyolojisi; Böbreğin fonksiyonu; glomerüler filtrasyon, tübüler rebsorbsiyon, tübüler sekresyon, sodyum su, potasyum ve kalsiyumun geri emilimi, atılımı ve düzenlenmesi. İdrar oluşumu. Okuma
12 Sindirim Sistemi; Sindirim sisteminin aktivitesinin kontrolü, çiğneme, yutma, midenin sindirim fonksiyonu, ince ve kalın bağırsak hareketleri, sindirim ve emilim, defekasyon ve kusma mekanizması. Okuma
13 Endokrin sistem fizyolojisi; Hormonların etki mekanizması, salınması ve kontrolü. Hipofiz, pankreas ve adrenal bezi hormonlarının salınması etki mekanizması ve kontrolü. Prostoglandinler Okuma
14 Erkek üreme sistemi: spermatogenezis, ereksiyon ejakülasyon, erkek üreme fonksiyonlarının kontrolü. Okuma
15 Dişi Üreme sistemi; üreme hormonları, ovaryum fonksiyonları, menstrüel döngü, doğum, laktasyon. Okuma
16-17 Final Sınavı Okuma, tekrar etme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar