DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizyolojiye giriş; Fizyolojinin tanımı, homeostatis, negatif ve pozitif geribildirim. Fizyolojide kullanılan kavramlar; mol, ekivalent, osmol, osmolarite pH. Hücre içi ve hücre dışı sıvıların özellikleri Okuma
2 Hücre zarının yapısı ve fonksiyonları ve maddelerin hücre zarından taşınması; Pasif ve aktif taşınım. Okuma
3 Sinir hücresinin elektriksel özellikleri; Elektrokimyasal denge ve Nerst eşitliği, dinlenim ve aksiyon potansiyeli, sinaptik iletim; nörotransmitterler. Okuma
4 Kas fizyolojisi; İskelet kasının yapısı, Kasılmanın moleküler mekanizması, , kasılmanın mekaniği, iskelet kası liflerinin çeşitleri, Sinir kas kavşağı, Okuma
5 Düz ve Kalp Kası; Düz kasın sınıflandırılması, uyarılma ve kasılması. Kalp kasının elektriksel özellikleri, kasılması. Okuma
6 Kan hücreleri; Eritrositlerin yapısı ve görevleri. Hemoglobinin özellikleri ve görevleri. Anemi´nin özellikleri ve çeşitleri. Lökositler´in yapısı ve görevleri. Trombositler´in görevleri. Hemostaz mekanizması. Okuma
7 İmmün sistem; T lenfositler B lenfositler ve aktif ve pasif bağışıklık Okuma
8 Vize Sınavı Okuma, tekrar etme
9 Kalp ve damar Sistemi; Kalp döngüsü, kalp sesleri, kalp atımının düzenlenmesi, kalp yetmezliği, şok, elektrokardiografi, aritmiler, kan basıncı, dolaşımın kontrolü. Okuma
10 Solunum sistemi; Ventilasyon ve ventilasyon hacmi, solunum tipleri, solunum frekansları, solunum hacimleri, solunum gazlarının taşınması, solunumun kontrolü, hipoksi Okuma
11 Böbrek Fizyolojisi; Böbreğin fonksiyonu; glomerüler filtrasyon, tübüler rebsorbsiyon, tübüler sekresyon, sodyum su, potasyum ve kalsiyumun geri emilimi, atılımı ve düzenlenmesi. İdrar oluşumu. Okuma
12 Sindirim Sistemi; Sindirim sisteminin aktivitesinin kontrolü, çiğneme, yutma, midenin sindirim fonksiyonu, ince ve kalın bağırsak hareketleri, sindirim ve emilim, defekasyon ve kusma mekanizması. Okuma
13 Endokrin sistem fizyolojisi; Hormonların etki mekanizması, salınması ve kontrolü. Hipofiz, pankreas ve adrenal bezi hormonlarının salınması etki mekanizması ve kontrolü. Prostoglandinler Okuma
14 Erkek üreme sistemi: spermatogenezis, ereksiyon ejakülasyon, erkek üreme fonksiyonlarının kontrolü. Okuma
15 Dişi Üreme sistemi; üreme hormonları, ovaryum fonksiyonları, menstrüel döngü, doğum, laktasyon. Okuma
16-17 Final Sınavı Okuma, tekrar etme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar