DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar EBL   116 2 10 14 18

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem AKBAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM AKBAŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMELİKE ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ebeliğin temel kavram, kuram, ilke, yöntem ve tekniklerini öğreterek öğrencilerinin temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireyi ve toplumu bütüncül bir anlayışla görebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Ebelik süreci; hasta kabulü ve taburculuk; enfeksiyon kontrolü; sıvı elektrolit dengesi ve dengesizlikleri; öz-bakım ve hijyen; yaşam bulguları; ilaç uygulamaları; uyku ve uyku sorunu olan hastanın bakımı; vücut mekaniği, hareket ve pozisyonlar; solunum sistemi uygulamaları; sindirim sistemi ve uygulamaları; üriner sistem uygulamaları, ameliyat önce-sonrası bakım, ağrı, ölüm ve ölümü yaklaşan bireyin bakımını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel insan gereksinimlerini sıralar
2) Hastanın öz -bakım gereksinimlerini değerlendirir ve uygular.
3) Hasta bakımında ebelik sürecini uygular.
4) Yaşam bulgularını ölçer ve değerlendirir.
5) Enteral ve parenteral ilaç uygulayabilir.
6) Ebelik girişimleri ile günlük yaşam aktivitelerini ilişkilendirir.
7) Sistemlere (solunum, GİS, üriner) özgü uygun ebelik becerilerini uygular.
8) Hareketsizliğin organizmaya etkileri bilir ve problemlerin gelişmesini önlemeye yönelik uygun ebelik bakımını geliştirir ve hareketsizliğe ilişkin problemleri yönetir.
9) Asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri ve uygulamalarını kavrar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
X
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
X
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
X
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
X
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
X
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
X
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
X
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
X
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
X
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
X
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
X
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
X
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
X
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
X
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle tanışma ve ders programının açıklanması, yararlanılacak kaynakların açıklanması ve derse giriş. Sağlıklı hastane ortamı, hasta kabul ve taburculuk işlemleri library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Anlatım
Tartışma
2 Sıvı-elektrolit dengesi Sağlığın korunması, Vücut mekaniği hareket ve pozisyonlar, library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Enfeksiyon Kontrolü library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Yaşam bulguları library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Homework preparation Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Öz-bakım ve hijyen uygulamaları, library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 İlaç Uygulamaları library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Study exam Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Solunum sistemi uygulamaları library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Study for exam Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 1.Ara Sınav reading, revision
9 Gastrointestinal sistem uygulamaları library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Homework preparation Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Boşaltım sistemi uygulamaları library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Homework preparation Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Üriner sistem uygulamaları library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Ameliyat öncesi ve sonrası bakım Fiziksel Tanılama library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Homework preparation Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Ağrı, ölüm kavramı ve ölümü yaklaşan hastanın bakımı, Doku Bütünlüğünün korunması library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Sıcak- soğuk uygulamalar, Uyku ve dinlenme, 2.Ara Sınav library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Study for final exam, Homework preparation Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Problem çözme (ebelik süreci, veri toplama, tanı koyma, hedeflerin belirlenmesi ve planlama, bakım planına yazma, değerlendirme) library, Internet browsing, Classroom study (Pre-study, practice) Homework preparation, Study for final exam Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Sınavı Reading, revision

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar