DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar EBL   116 2 10 14 18

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Meltem AKBAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELTEM AKBAŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMELİKE ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ebeliğin temel kavram, kuram, ilke, yöntem ve tekniklerini öğreterek öğrencilerinin temel insan gereksinimleri doğrultusunda bireyi ve toplumu bütüncül bir anlayışla görebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Ebelik süreci; hasta kabulü ve taburculuk; enfeksiyon kontrolü; sıvı elektrolit dengesi ve dengesizlikleri; öz-bakım ve hijyen; yaşam bulguları; ilaç uygulamaları; uyku ve uyku sorunu olan hastanın bakımı; vücut mekaniği, hareket ve pozisyonlar; solunum sistemi uygulamaları; sindirim sistemi ve uygulamaları; üriner sistem uygulamaları, ameliyat önce-sonrası bakım, ağrı, ölüm ve ölümü yaklaşan bireyin bakımını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel insan gereksinimlerini sıralar
2) Hastanın öz -bakım gereksinimlerini değerlendirir ve uygular.
3) Hasta bakımında ebelik sürecini uygular.
4) Yaşam bulgularını ölçer ve değerlendirir.
5) Enteral ve parenteral ilaç uygulayabilir.
6) Ebelik girişimleri ile günlük yaşam aktivitelerini ilişkilendirir.
7) Sistemlere (solunum, GİS, üriner) özgü uygun ebelik becerilerini uygular.
8) Hareketsizliğin organizmaya etkileri bilir ve problemlerin gelişmesini önlemeye yönelik uygun ebelik bakımını geliştirir ve hareketsizliğe ilişkin problemleri yönetir.
9) Asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri ve uygulamalarını kavrar.