DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üniversitede Yaşam Kültürü EBS   105 1 1 1 1

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Melike ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELİKE ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini; üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini; ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak; öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaktır.
Dersin İçeriği
Üniversite bünyesinde bulunan kütüphane, sağlık, kültür, spor merkezleri gibi birimler; öğrenci kulüpleri, sanat ve bilim kulüpleri; üniversitedeki ulusal ve ulusalararası olanaklar ve eğitim konuları; öğrenci işlerine ilişkin yönetmelikler; her ay Adana´da düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler, Adana tanıtımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üniversite kavramını öğrenir.
2) Üniversite yaşamına yönelik yönetmelik ve yönergeleri öğrenir.
3) Çukurova Üniversitesi ile ilgili temel bilgileri edinir, Üniversitenin yerleşkelerini ve yakın çevresini tanır.
4) Üniversitenin misyon, vizyon, yaklaşım ve kurallarını tanımlar, değerlerini benimser.
5) Bilimsel ve mesleki etkinlikleri tanır ve katılmaya istek duyar.
6) Sosyal ve kültüre, sanatsal, sportif etkinlikleri tanır ve katılmaya istek duyar, sosyal sorumluluk bilinci kazanır.
7) Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazanır, karar verme becerilerini arttırır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
X
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Üniversite tanıtım (oryantasyon) programı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Üniversite kavramı ve anlayışı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 öğrenciler için yasa yönetmelik ve yönergeler hakkında bilgi verilmesi okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Sağlık hizmetleri, mediko, burslar hakkında bilgi verilmesi okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Kütüphaneye gezi ve kütüphanedeki olanakların tanıtılması okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Erasmus,Farabi ve Mevlana Programları hakkında bilgi verilmesi okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Süpervizyon okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
9 Uluslararası olanaklar hakkında bilgi verilmesi okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal sorumluluk etkinlikleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal sorumluluk etkinlikleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal sorumluluk etkinlikleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal sorumluluk etkinlikleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal sorumluluk etkinlikleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal sorumluluk etkinlikleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final: Genel değerlendirme Rapor Hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar