DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üniversitede Yaşam Kültürü EBS   105 1 1 1 1

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Melike ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELİKE ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini; üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini; ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak; öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaktır.
Dersin İçeriği
Üniversite bünyesinde bulunan kütüphane, sağlık, kültür, spor merkezleri gibi birimler; öğrenci kulüpleri, sanat ve bilim kulüpleri; üniversitedeki ulusal ve ulusalararası olanaklar ve eğitim konuları; öğrenci işlerine ilişkin yönetmelikler; her ay Adana´da düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler, Adana tanıtımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üniversite kavramını öğrenir.
2) Üniversite yaşamına yönelik yönetmelik ve yönergeleri öğrenir.
3) Çukurova Üniversitesi ile ilgili temel bilgileri edinir, Üniversitenin yerleşkelerini ve yakın çevresini tanır.
4) Üniversitenin misyon, vizyon, yaklaşım ve kurallarını tanımlar, değerlerini benimser.
5) Bilimsel ve mesleki etkinlikleri tanır ve katılmaya istek duyar.
6) Sosyal ve kültüre, sanatsal, sportif etkinlikleri tanır ve katılmaya istek duyar, sosyal sorumluluk bilinci kazanır.
7) Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazanır, karar verme becerilerini arttırır.