DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoistatistiğe giriş ve kavramlar, biyoistatistiğin kullanımı Okuma, araştırma
2 Bilimsel araştırmanın planlanması aşamaları ve türleri, Okuma, araştırma
3 SPSS paket programı, kurulumu ve menüleri Okuma, araştırma
4 Verilerin SPSS´e girişi, verilerin sınıflandırılması Okuma, araştırma
5 Frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçütler, verilerin sınıflandırılması, aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri, geometrik ortalama, çeyrek ve yüzdelikler Okuma, araştırma
6 Dağılımın Yaygınlık ölçütleri: Varyans ve standart sapma, standart hata, varyasyon katsayısı ve frekans dağılımları ile ilgili problemlerin çözülmesi Okuma, araştırma
7 Teorik dağılımlar: Binom dağılımı, Poison dağılımı, Normal Dağılım ve normal dağılımın özellikleri, Örneklem güven aralıkları ve yorumları, Önemlilik testleri: verinin ölçüm biçimi, Okuma, araştırma
8 Vize Sınavı Okuma, tekrar etme
9 Hipotezler, yanılma düzeyi, örneklem büyüklüğü (gruplardaki denek sayısı), incelenen grubun bağımlı ya da bağımsız olması, p ve alfa değerleri, test çeşitleri ve özellikleri, istatistiksel karar verme süreci, parametrik ve parametrik olmayan istatistikî testler ve uygun test seçimi için anahtar noktalar Okuma, araştırma
10 İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, iki eş arasındaki farkın önemlilik testi Okuma, araştırma
11 İki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi, bağımlı gruplarda iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi Okuma, araştırma
12 Evren ortalaması önemlilik testi ve evren oranı önemlilik testi Örnek istatistikî test çözümü Okuma, araştırma
13 Varyans Analizi Dört gözlü ki-kare testi, tek değişkenli düzenlerde ki-kare testi Okuma, araştırma
14 Korelasyon analizi, Tablo ve Grafik oluşturma. Okuma, araştırma
15 Korelasyon analizi, Tablo ve Grafik oluşturma. Okuma, araştırma
16-17 Final Sınavı Okuma, tekrar etme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar