DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anatomi * EBL   101 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şükriye Deniz MUTLUAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiŞÜKRİYE DENİZ MUTLUAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencinin, ders ortamında temel anatomik bilgileri öğrenmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği
Genel terminoloji, hareket sistemi, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım, üreme, sinir sistemi ve duyu organları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
X
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
X
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Terimler, Düzlem ve Eksenler. Vücut Bölgeleri, Vücut Boşlukları, Okuma
2 Üst Extremite Kemikleri ve Eklemleri, Alt Extremite Kemikleri ve Eklemleri, Okuma
3 Gövde Kemikleri, Columna Vertebralis, Thorax, Okuma
4 Kafa Kemikleri, Üst Extremite Kasları, Yüz Kasları, Thorax ve Abdomen Kasları, Okuma
5 Alt Extremite Kaslan, Ayak Kasları; Dorsal Kaslar, Plantar Kaslar, Okuma
6 Dolaşım Sistemi Okuma
7 Solunum Sistemi Okuma
8 Ara Sınav Okuma
9 Sindirim Sistemi Okuma
10 Boşaltım Sistemi Okuma
11 Genital Sistem Okuma
12 Genital Sistem Okuma
13 Merkezi Sinir Sistemi Okuma
14 Endokrin Sistem Okuma
15 Duyu Organları Okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
12