DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğum Bilgisi 2 * EBL   218 4 4 7 11

Ön Koşul Dersleri EBL219 Doğum Bilgisi 1 
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Melike ÖZTÜRK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMELİKE ÖZTÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, doğum öncesi izlem ve fetal sağlığın korunması, yükseltilmesi ile gebelikte görülen dahili ve cerrahi hastalıklar ilgili bilgileri kazanarak, riskli gebeliği olan kadına sağlık bakımı verecek yeterliliğe ulaşmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Doğum Öncesi Bakımın Amacı ve Önemi, Riskli Gebelikler, Sistemik Hastalıkların Gebeliğe Etkisi, Gebelikte Cerrahi Uygulamalar, Yüksek Riskli Gebeliğin Psikolojik Yönü.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
X
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
X
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
X
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
X
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
X
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
X
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
X
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
X
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
X
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
X
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
X
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı, amaç ve hedeflerin anlatılması. Doğum Öncesi Bakımın Amacı ve Önemi Doğum Öncesi Hizmetler ve Yaklaşımlar Bakım Süreci ve Uygulamada Kullanılan Formların Tanıtılması Okuma
2 Riskli gebelik tanımı ve önemi Gebelikte risk faktörleri Okuma
3 Doğum öncesi risk faktörleri: abo-rh uyuşmazlığı, adölesan gebelik, ileri anne yaşı ve gebelik, istenmeyen gebelik Okuma
4 Prenatal kanamalar: birinci trimestır kanamaları, üçüncü trimestır kanamaları Okuma
5 Gebeliğin neden olduğu hipertansiyon, pre-eklampsi,eklampsi ,hellp sendromu Okuma
6 Sistemik hastalıklar ve gebelik: kadiyovasküler sistem hastalıkları ve gebelik Sistemik hastalıklar ve gebelik: Endokrin sistem hastalıkları ve gebelik Okuma
7 I. Vize Sınavı Okuma, Tekrar
8 Diabetes mellitus ve gestasyonel diabet Okuma
9 Üriner sistem hastalıkları ve gebelik Akciğer hastalıkları ve gebelik Kan hastalıkları ve gebelik Okuma
10 Erken doğum tehdidi Polihidroamniyos Oligohidroamnios Erken membran rüptürü Korioamnionitis Okuma
11 Madde ve ilaç kullanma Hiperemezis gravidarum Çoğul gebelik Okuma
12 Teratojen etkenler ve enfeksiyonlar Okuma
13 Yüksek Riskli Gebeliğin Psikolojik Yönü, Psikolojik Uyum, gebeliğin Kaybı ve Perinatal Yas Gebelikte Travma-Gebelikte Şiddet Okuma
14 II. Vize Sınavı Okuma, Tekrar
15 Gebelikte Cerrahi Uygulamalar Okuma
16-17 Final Sınavı Okuma, Tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar