DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri * EBL   427 7 3 6 10

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Burcu AVCIBAY VURGEÇ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBURCU AVCIBAY VURGEÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası anne ve yenidoğanın bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli ebelik bakımını temel sağlık hizmetleri yaklaşımı içinde verebilecek yeterliliğe ulaşmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin tanımı ,önemi ve kapsamı,dünyada ve Türkiyede anne- çocuk sağlığı sorunları, güvenli annelik,aile ve sağlığa etkisi,toplumu tanıma ve kültür, çevre ve sağlığa etkisi, kayıt sistemi ve istatistik, ev koşullarında doğum öncesi, doğum ve doğum sonu bakım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
X
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
X
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
X
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
X
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
X
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
X
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
X
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
X
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
X
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
X
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
X
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
X
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
X
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
X
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anne ve çocuk sağlığının önemi ve kapsamı okuma
2 Dünyada ve Türkiyede anne ve çocuk sağlığı ve sorunları okuma
3 Maternal mortalite ve morbidite okuma
4 Sağlık örgütlenmesi ve ebenin yeri, Anne ve yeni doğan hizmetlerinde ekip kavramı okuma
5 Temel sağlık hizmetleri kapsamında anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin verilmesi okuma
6 Toplumu tanıma okuma
7 Ev ziyareti tekniği okuma
8 Arasınav okuma
9 Kayıt sistemi ve istatistik okuma
10 Güvenli annelik okuma
11 Çevre sağlığı okuma
12 Ev koşullarında doğum öncesi, doğum ve doğum sonu izlem, bakım ve ebenin rolü okuma
13 Anne çocuk sağlığı düzeyinde aşı takibi okuma
14 Yeni doğanın evde bakımı ve izlemi okuma
15 II. ara sınavı okuma
16-17 Final Sınavı okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar