DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji * EBS   212 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Ferit KUŞCU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SİBEL ÖNER YALÇIN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Epidemiyolojinin temel stratejilerini ve epidemiyolojik araştırma tipleri ile kullanım alanlarını değerlendirmek, bulaşıcı hastalıkların tanımı, epidemiyolojik ve klinik özellikleri, tedavi ve kontrolü ile ebelik bakım ilkelerine ilişkin konularında genel bilgileri geliştirmektir.
Dersin İçeriği
Temel epidemiyoloji, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıkların bulaşma yolları-tanı ve tedavisi. bulaşıcı hastalıklarda ebelik bakımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
X
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
X
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
X
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
X
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
X
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
X
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
X
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
X
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
X
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
X
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
X
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Epidemiyolojiye giriş Okuma
2 Epidemiyolojide kullanılan temel kavramlar Okuma, tekrar
3 Epidemiyolojik incelemelerde önemli değişkenler Okuma, tekrar
4 Epidemiyolojik hızlar Okuma, tekrar
5 Epidemiyolojinin kullanım alanları Okuma, tekrar
6 Bulaşıcı Hastalıkların Genel Özellikleri Okuma, tekrar
7 Bulaşıcı Hastalıklarda Görülen Genel Belirtiler ve Bakım Okuma, tekrar
8 Vize Sınavı Okuma, tekrar
9 Bulaşıcı Hastalıkların Bildirimi ve İzolasyon Yöntemleri Okuma, tekrar
10 Bağışıklık Okuma, tekrar
11 Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar Okuma, tekrar
12 Sindirim Sistemi ile Bulaşan Hastalıklar Okuma, tekrar
13 Deri ve Mukoza Yolu ile Bulaşan Hastalıklar Okuma, tekrar
14 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Okuma, tekrar
15 Gözden geçirme ve bazı konuların tekrarlama Okuma, tekrar
16-17 Final Sınavı Okuma, tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar