DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malpraktis ve Hasta Hakları * EBS   305 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sultan ALAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.SULTAN ALAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin mesleki hataları tanıyarak eğitim ve çalışma yaşantısı sürecinde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamasına katkıda bulunmaktır.
Dersin İçeriği
Malpraktis, Kavramsal Çerçeve, Malpraktise Özgü Tanımlar, Hasta Hakları, Sağlık Çalışanı Hakları, Hasta Güvenliği, Sağlık Çalışanı Güvenliği, Kusur ve Sorumluluk, Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları, Olay Raporlama, Malpraktis- Komplikasyon Ayrımı, Tıbbi Malpraktis ve Risk Yönetimi, Ebelerin Sık Karşılaştıkları Malpraktis Durumları, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Örnek Vakalar ve Analizleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
X
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
X
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
X
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malpraktis, kavramsal çerçeve Okuma, araştırma
2 Malpraktise özgü tanımlar Okuma, araştırma
3 Hasta hakları Okuma, araştırma
4 Hasta Güvenliği Okuma, araştırma
5 Sağlık çalışanı hakları ve güvenliği Okuma, araştırma
6 Kusur ve Sorumluluk Okuma, araştırma
7 Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumlulukları Okuma, araştırma
8 Ara Sınav Okuma, tekrar
9 Olay Raporlama Okuma, araştırma
10 Malpraktis- Komplikasyon Ayrımı Okuma, araştırma
11 Tıbbi Malpraktis ve Risk Yönetimi Okuma, araştırma
12 Ebelerin Sık Karşılaştıkları Malpraktis Durumları Okuma, araştırma
13 Mesleki Sorumluluk Sigortası Malpraktiste Cezai Yaptırımlar Okuma, araştırma
14 Vaka çalışmaları Okuma, araştırma
15 Vaka çalışmaları Okuma, araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Okuma, tekrar etme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar