DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ebelik Tarihi ve Deontoloji * EBS   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sultan ALAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.SULTAN ALAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ebelik mesleği, ebelik mesleğinin tarih boyunca geçirdiği aşamalar, ebelik mesleğinin toplumsal statüsü, profesyonel ebeliğin özellikleri, ebenin görev, yetki ve sorumluluklarını, mesleki kurallarını inceleyen bir derstir.
Dersin İçeriği
Meslek tanımı, meslekleşme süreci ve tarihsel gelişim süreci, mesleğe ait yasal sorumluluklar, insan hakları ve hasta hakları, ulusal ve uluslararası ebelik organizasyonları, çağdaş rol ve sorumluluklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
X
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
X
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deontolojiye giriş Okuma
2 Mesleğin sosyolojik özellikleri, ebeliğin felsefesi ve ekip yaklaşımı Okuma
3 Toplumsal-kişisel ve ebeliğin ahlaki değerleri. Uluslararası ebelik ahlak yasası Okuma
4 İlk çağlar ve orta çağda hasta bakımı, kadın sağaltıcılar ve hekimler Okuma
5 Yeni çağda hasta bakımı ve hekimleri Okuma
6 Dünyada ve Türkiyede modern ebeliğin kuruluşu ve etkileyen faktörler Okuma
7 Ebeliğin gelişimine katkıda bulunan kuramcılar Okuma
8 Vize Sınavı Okuma, tekrar, araştırma
9 Mesleğin tanımı, kriterleri, ilkeleri. Ebelerin rol, işlev, sorumluluk ve nitelikleri Okuma
10 Mesleğin yasal yönleri, tedavi ve bakıma yönelik çağdaş girişimler Okuma
11 Sağlıkla ilgili ulusal, uluslararası kuruluşlar ve Türkiyede Ebeliğin gelişimi Okuma
12 Sağlıkla ilgili ulusal, uluslararası kuruluşlar ve Türkiyede Ebeliğin gelişimi Okuma
13 Ebelikle ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatnameler Okuma
14 Ebelikle ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatnameler Okuma
15 Grup çalışmaları ve sunumları Okuma
16-17 Final Sınavı Okuma, tekrar, araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar