DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Histoloji * EBL   127 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş. Gör.Dr. Gülfidan COŞKUN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SAİT POLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Histolojiyi tanımlayarak, rutin histolojik teknikleri tanıtmak. Hücrenin yapısını tanımlamak. Epitel, Bağ ve Destek Dokular, Kas ve Sinir Dokuların genel histolojik yapılarını açıklamak
Dersin İçeriği
Histolojiye giriş, histolojinin tanımı, histolojik preparat hazırlama aşamaları, fiksasyon, dehidratasyon, şeffaflaştırma, bloklama, kesit alma, boyama, histolojide sık kullanılan mikroskop türleri ve mikroskop yöntemleri, histolojide kullanılan özel yöntemler, hücre, hücre membranı, nükleus, sitoplazma, sitoplazmik inklüzyonlar, hücre iskeleti, hücre bölünmesi, hücre hareketi, epitel doku, epitel hücrelerinin şekil ve özellikleri, hücre yüzeyi özelleşmeleri, epitel tipleri, epitel dokunun genel biyolojisi, epitel dokunun yenilenmesi, bağ dokusu, temel madde, lifler, hücreler, bağ dokusunun tipleri, yağ dokusu, beyaz (uniloküler) yağ dokusu, kahverengi (multiloküler) yağ dokusu, kıkırdak dokusu, kıkırdak dokusunun genel özellikleri, hyalin kıkırdak, elastik kıkırdak, fibröz kıkırdak, kemik dokusu, kemiğin makroskobik yapısı, kemiğin mikroskobik yapısı, kemik dokusunun histeogenezi, kemik dokusunun büyümesi ve yeniden şekillenmesi, kas dokusu, kas dokusunun genel özellikleri, iskelet kası, kalp kası, düz kas, sinir dokusu, nöron, sinir lifleri, nöroglia, periferik sinirler, otonom sinir sistemi, deri ve yan oluşumları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
X
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
X
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
X
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tıpta Histoloji ve Embriyoloji Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
2 Doku Hazırlama ve İnceleme Yöntemleri Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
3 Hücre ve Hücresel Elemanlar Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
4 Hücre Çekirdeği ve Bölünmesi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
5 Epitel Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
6 Epitel Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
7 Bağ Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
8 Ara Sınav Bireysel çalışma, önerilen kaynakları ve sunuları okuma
9 Bağ Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
10 Kemik ve Kıkırdak Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
11 Kas Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
12 Sinir Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
13 Sinir Dokusu Histolojisi Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
14 Deri ve yan oluşumları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
15 Deri ve yan oluşumları Bireysel çalışma, önerilen kaynakları okuma
16-17 Final Sınavı Bireysel çalışma, önerilen kaynakları ve sunuları okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar