DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seç Ders (Genel Cimnastik) BOS   127 1 0 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Banu Nurdan ÖZSU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BANU NURDAN ÖZSU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.SİBEL VURAL1. Öğretim Grup:B
Öğr. Gör.TUĞBA ÇELİK GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Cimnastiğin temelini oluşturan hareketlerin öğretimi ile Temel Jimnastik hareketlerinin grup oluşturarak öğretimi ve Temel Jimnastik aletleri kullanımının öğretimi.
Dersin İçeriği
Ders Salonunun tanıtımı, Cimnastiğe genel bakış ve Cimnastik aletlerinin tanıtımı, Düzen Alıştırmaları, Temel duruşlar, Temel duruşlar ve düzen alıştırmaları grup çalışmaları, Eşli çalışmalar, Isınma ve Esneklik çalışmaları, Cimnastik kasası, Cimnastik labutu, Tırmanma halatı ve merdiveni, Trampolin, Sağlık topu, İp atlama, Cimnastik sopası.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
2) Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.
3) Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
4) Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır.
5) Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
6) Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir.
7) Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır.
8) 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır.
9) Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
10) Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
11) Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
12) Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
13) Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
14) Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
15) Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.