DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojinin tanımı; Psikolojik araştırma yöntemleri. Spor psikolojisinin tanımı, tarihçesi, amacı, Günümüzde spor psikolojisi çalışmaları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
2 Sportif psikolojisinde uygulamanın genel hatları, ruhsal ve zihinsel etkinlikler. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
3 Kişilik; belirleyen kriterleri, Sporun kişilik gelişimine katkıları, kişilik kuramları, sporcuların kişiliklerinin araştırılması. Sporda performansın Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
4 Kaygı, korku, stres, uyarılmışlık kavramlarının tanımı, sportif performansa etkileri. uyarılmışlık- performans ilişkisi kuramları. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
5 Sporda motivasyon; motivasyon kuramları; başarı güdülenmesi, hedefi gerçekleştirme, yüklemleme kuramları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
6 Performansı engelleyen faktörlerin giderilmesi ve psikoregülasyon teknikleri.; gevşeme teknikleri; Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
7 Hedef belirleme, sportif hedefler basamağı, hedef belirlemede dikkat edilecek noktalar. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
8 Vize sınavı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
9 Grup ve grup dinamiğinin spordaki görünümü; oluşum evreleri,takım ruhu oluşturma, geliştirme, güven çalışmaları ve uygulamaları. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
10 Grup ve grup dinamiğinin spordaki görünümü; oluşum evreleri,takım ruhu oluşturma, geliştirme, güven çalışmaları ve uygulamaları. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
11 Antrenör sporcu iletişimi ve önemi. Antrenörün sporcuya psikolojik destekteki rolü. Antrenörün sporcuya yaklaşımı ve iletişimi nasıl olmalı. Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
12 Algı, dikkat, konsantrasyon; dikkatin sosyo-psikolojik kuramları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
13 Sürentrenman tanımı, nedenleri, belirtileri, giderilmesine yönelik uygulamalar Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
14 Yarışma öncesi, yarışma, yarışma sonrası sporcuya verilmesi gereken psikolojik destek.Ideal performans durumu,(IPD) Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
15 Geri bildirimlerin alınması, değerlendirme Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
16-17 Final Sınavı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar