DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Beceri Öğrenimi * BEO   302 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dilek SEVİMLİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.DİLEK SEVİMLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, hareketi öğrenme aşamasındaki süreçleri açıklama, hareket dönemlerine yönelik hareket eğitimi tutum ve becerileri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Motor Öğrenme; temel kavramları ve motor davranışlar,Öğrenme çeşitleri ve teorileri sınıflar, hareket planlaması,Motor davranış ve öğrenme ile ilgili 2 boyutlu ve çok boyutlu sistemler yaklaşımı,Sporda Motor Kontrol Teorileri,Öğrenme Kuram ve Stilleri, Öğretim Stratejileri ve Motor öğrenmede İdeal Alıştırmaların Organizasyonu ve Programlanması,Hareketin kontrolü; hata Tespiti ve hataların analizinin incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
X
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
X
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
X
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yö
X
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
X
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hareket ve Becerinin Tanımı ve genel kavramların açıklanması Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
2 Becerinin çeşitleri; motor beceri, bilişsel beceri, algısal beceri Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
3 Sporda Beceri sınıflama yaklaşımları; Kesik, seri devamlı beceriler Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
4 Motorsal beceri ve öğrenme aşamaları Hiyerarşik teori ve basamak teorisi Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
5 Beden eğitimi ve sporda çevresel durumlar ve soysal , bireysel faktörler Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
6 Beden Eğitimi ve sporda öğrenme Kuram ve yöntemleri Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
7 Beceri oğrenme evreleri ve sınıflaması Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
8 Vize sınavı vize sınavı ?
9 İkili ve çoklu yaklaşım methodu Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
10 Beden eğitimi ve sporda bireysel farklılıklar Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
11 Hareketin kontrolü;Beceri Öğreniminde Algı; Bellek: Hatırlama, Unutma; Sinir Sistemi Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
12 Beden eğitimi ve sporda geri bildirim çeşitleri içsel dışsal geribildirim (amatör ve profesyonel sporcularda)beceri öğreniminde duyumsal yardımlar Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
13 Beden eğitimi ve sporda dikkat ve dikkati etkileyen faktörler Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
14 Beceri Alıştırmalarının Nitelik, Nicelik ve Zamansal Yönleri Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
15 Becerilerin Transferi; Reaksiyon Zamanı; Motivasyon Kaynak okuma. Ön araştırma. ?
16-17 Beceri testlerinin analizi ve branşa özgü uygulama prensipleri final sınav ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar