DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitim Bilimine Giriş MB   131 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tuğba ÇELİK GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TUĞBA ÇELİK GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, eğitim-öğretim ve öğrenme ile ilgili temel kavramların kazandırılmasını sağlamak, bir eğitim kurumu olarak okulun işlevlerini, eğitimin toplumsal, felsefi, psikolojik ve ekonomik temellerini, diğer bilimlerle ilişkisini açıklamaktır. Bu derste ayrıca Türk Milli Eğitiminin genel yapısı, amacı, ilkeleri, ilgili yasaları ile öğretmenlik mesleğinin özelliklerinin açıklanarak öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
1) GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR2) EĞİİTİM BİLİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ3) ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN İLKELERİ VE ÖZELLİKLERİ4) EĞİTİMİN SOSYAL TEMELLERİ5) EĞİTİMİN SİYASAL TEMELLERİ6) EĞİTİM VE PSİKOLOJİ7) EĞİTİM VE FELSEFE8) EĞİTİM VE HUKUK9) EĞİTİM VE EKONOMİ10) TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ11) ÖĞRETMEN EĞİTİMİ MODELLERİ

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Öğrenme kavramlarını açıklayabilir
2) Öğrenciler eğitimin alt türlerini ve bu türler arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklayabilir
3) Öğrenciler Eğitim Kurumlarının açık ve gizli işlevlerini açıklayabilir
4) Öğrenciler Eğitimin toplumsal, felsefi, psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve hukuksal temellerini açıklayabilir
5) Eğitimin diğer bilimlerle ilişkisini kurma,
6) Eğitim felsefesi akımlarını sınıflama, bu akımların genel felsefelerle ilişkisini belirtme
7) Türk Milli Eğitiminin temel ilkelerini sıralayarak her birini açıklama,
8) Milli Eğitimle ilgili temel yasaları tanımlama,
9) Öğretmenlik mesleğinin ve iyi bir öğretmenin niteliklerini açıklama
10) Türk Milli Eğimiyle ilgili tarihi olguları listeleme ve her birini kısaca açıklama,
11) Eğitimde kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflayarak açıklama.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
X
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
X
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
X
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yö
X
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
X
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Egitim-Oğretim ve Oğrenme Kavramları, Eğitim Turleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
2 Eğitim Kurumlarının İslevleri, Eğitimin Temelleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
3 Eğitimin Toplumsal ve Ekonomik Temelleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
4 Eğitimin Psikolojik Temelleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
5 Felsefe ve Eğitim Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
6 Eğitim Felsefesi Akımları Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
7 Eğitim ve Hukuk Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
8 Arasınavı Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
9 Eğitim ve Ekonomi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
10 Eğitimin Siyasal Temelleri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
11 Türk Eğitimin Tarihsel Gelişimi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
12 Türk Eğitim Tarihi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
13 Eğitimde Bilimsel Araştırmalar Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
14 Türk Eğitim Sistemi Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
15 Türk Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Anlatım
Tartışma
16-17 Final Sınavı Konuyla ilgili kaynakların taranması ve on calısma yapılması ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Oktay, Ayla. (2007). Eğitim Bilimine Giriş, Pegem A Yayıncılık, Ankara.