DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Eğitimi Spor Dalı (Voleybol) AE   207 3 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zehra ERCAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZEHRA ERCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, voleybol oyunu için gerekli temel teknik ve taktik bilgi beceri ve tutumları kazanmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki öğrenme çıktılarının kazanılması beklenmektedir.
Dersin İçeriği
voleybol teknik ve taktik becerilerinin kazanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Voleybol temel teknik kavramlarını açıklayabilme
2) Voleybol performansının yapısı ve performans faktörlerini açıklayabilme
3) Beceri antrenmanı çeşitliliğini uygulayabilme
4) Öğrenme ve öğretme için yöntemleri sunma
5) Beceri antrenmanı için alıştırma organizasyonu hazırlama
6) Alıştırmaları uygulama
7) Pratik koçluk becerileri ve yöntemsel yardımları yapabilme
8) Pratik koçluk becerileri edinme
9) voleybol oyunu için gerekli temel teknik ve taktik bilgi beceri yapabilmek
10) Alıştırmaları uygulama
11) Alıştırmaları uygulama
12) Alıştırmaları uygulama
13) Taktiksek organizasyonu hazırlama
14) Taktik antrenmanı yapabilmek
15) Taktiksek antrenmanda yardım geliştirebilme