DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sporda Öğretim ve Öğretim Yöntemleri AY   132 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tuğba ÇELİK GÜRBÜZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TUĞBA ÇELİK GÜRBÜZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
öğretmenin görevler öğrencilerin gelişim özellikleri planlar öğretim yöntemlerinin beden eğitimi ve spora uygulanması beden eğitimi ve sporda çeşitli araç gereçlerin kullanımı ve beden eğitimi derslerinin değerlendirilmesi bu dersin amaçlarındandır.
Dersin İçeriği
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel olarak öğretmende bulunması gereken nitelikleri bilir
2) Genel öğrenme ve öğretme süreçlerini bilir
3) Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görevlerini bilir
4) Beden eğitimi ve spor uygulamalarında genel esasları bilir
5) Beden eğitimi ve spor dersi için; ders planı , Ünite planı ve yıllık plan çalışması yapabilir
6) Beden eğitimi ve spor dersi de öğrenci performansını değerlendirme kriterlerini bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)