DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kültür, Toplum ve Spor Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
2 Sosyoloji İle İlgili Konu ve Kavramlar Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
3 Spor Sosyolojisinde Yöntem ve Teknikler Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
4 Toplumsal Süreçler ve Spor Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
5 Spor Eğitimi ve Toplum-Fert İlişkileri Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
6 Sporda Özdeşleşme, Biz ve Başkası Duygusu Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
7 Sporda Sapma ve Şiddet Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
8 Vize sınavı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
9 Sosyolojik Açıdan Spor ve Medya Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
10 Popüler Kültür ve Spor Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
11 Spor Endüstrisi ve Sporun Ticarileşmesi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
12 Spor ve Siyaset İlişkisinin Ulusal ve Uluslararası Boyutları Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
13 Bir Alt Sistem Olarak Spor Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
14 Sporda Amatörlük ve Profesyonellik Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
15 Sosyoloji ve Tarih Açısından Sporun Kurumsallaşması Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
16-17 Final sınavı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar