DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Dalı Antr. Uyg. (Basketbol) AB   387 5 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Cengiz ŞEN
Dersi Verenler
Arş.Gör.CENGİZ ŞEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Spor branşına yönelik antrenörlük deneyimi için gerekli beceri ve öğretilerin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Uygulama Spor kulüplerinin belirlenmesi ve görevlendirmeler Kulüp örgütsel yapısı hakkında bilgi toplama ve değerlendirme Kulübün sosyal çevre ve sosyal yaşamdaki işlevlerinin gözlenmesi Antrenörün ve sporcunun spor kulübündeki günlük aktivitelerinin gözlenmesi Antrenörün yıllık antrenman planlamaları ile ilgili gözlem ve bilgi edinme Antrenmanın içeriğinin gözlenmesi Antrenör ve sporcu ilişkisinin antrenman esnasında gözlenmesi Antrenman esnasında araç-gereç ve yazılı bilgilerin kullanılmasının gözlemi Sporcu ve antrenör sözleşmelerinin gözlenmesi Lisans bilgilerinin değerlendirilmesi Kamp programları ve planlaması Deplasmanların planlanması ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
2) Spora ve antrenmana katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
3) Spor ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar
4) Spor eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve spor eğitim programını açıklar
5) Spor alanlarında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
6) Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma,keşfetme,alternatif çözüm yolları üretme,bilgiye ulaşma,eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
7) Etkin dinleme,empati kurma,kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
8) Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
9) Farklı eğitim kademesindeki sporculara yönelik antrenman uygulamaları yapar
10) Sporculara ve takıma uygun antrenman ortamını tasarlar ve düzenler
11) Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
12) Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar.
13) Spor bilimlerinde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
14) Sporcuların gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yıllık-günlük antrenman planları hazırla
15) Spor branşı ile ilgili bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uygulama Spor kulüplerinin belirlenmesi ve görevlendirmeler Kulüp bilgilerinin toplanması İnteraktif sunum ?
2 Kulüp örgütsel yapısı hakkında bilgi toplama ve değerlendirme Haftalık raporların hazırlanması İnteraktif sunum ?
3 Kulübün sosyal çevre ve sosyal yaşamdaki işlevlerinin gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması İnteraktif sunum ?
4 Antrenörün ve sporcunun spor kulübündeki günlük aktivitelerinin gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması İnteraktif sunum ?
5 Antrenörün yıllık antrenman planlamaları ile ilgili gözlem ve bilgi edinme Haftalık raporların hazırlanması İnteraktif sunum ?
6 Antrenmanın içeriğinin gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması İnteraktif sunum ?
7 Antrenör ve sporcu ilişkisinin antrenman esnasında gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması İnteraktif sunum ?
8 Antrenman esnasında araç-gereç ve yazılı bilgilerin kullanılmasının gözlemi Haftalık raporların hazırlanması İnteraktif sunum ?
9 Sporcu ve antrenör sözleşmelerinin gözlenmesi Haftalık raporların hazırlanması İnteraktif sunum ?
10 Lisans bilgilerinin değerlendirilmesi Haftalık raporların hazırlanması İnteraktif sunum ?
11 Kamp programları ve planlaması Haftalık raporların hazırlanması İnteraktif sunum ?
12 Deplasmanların planlanması ve değerlendirilmesi Haftalık raporların hazırlanması İnteraktif sunum ?
13 Deplasmanların planlanması ve değerlendirilmesi Haftalık raporların hazırlanması İnteraktif sunum ?
14 Maç analizleri Maç raporlarının hazırlanması İnteraktif sunum ?
15 Maç analizleri Maç raporlarının hazırlanması İnteraktif sunum ?
16-17 Dönem raporlarının sunulması Dönem raporlarının sunulması İnteraktif sunum ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar