DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Dalı Özel Antr. Bilgisi (Futbol) AE   334 6 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Harun TOSUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HARUN TOSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerinin meslek yaşamlarında takım hazırlama konusunda ve performansa yönelik hedeflere ulaşmada gerekli bilgileri ve donanımı vermek.
Dersin İçeriği
Dönem antrenmanları (hazırlık-müsabaka) Dönem antrenmanları ve özellikleri Temel eğitim dönemi antrenmanları Gelişim dönemi antrenmanları Gelişim dönemi antrenmanları Performans dönemi antrenmanları Performans dönemi antrenmanları Spor dalına özgü yetenek seçimi Yetenek seçiminde kriter çalışmaları Örnek antrenman dirilleri Örnek antrenman dirilleri Örnek antrenman dirilleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antrenman metotları hakkında ileri düzey deneyim sahibi olur.
2) Farklı yaş gruplarına yapılacak yüklenme ilkeleri hakkında bilgi sahibidir.
3) Sporcunun gelişim özelliklerine bağlı çalışma metotlarını bilir.
4) Antrenman yüklenme ilkelerini uygular.
5) Antrenman kavram ve terminolojisini bilir.
6) Spor ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Program içeriğinin açıklanması ve tartışma ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kuvvet özelliğinin Teorik olarak tartışılması ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 maksimal kuvvet Saha ve salonda uygulanması ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
4 çabuk kuvvet Saha ve salonda uygulanması ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 kuvvette devamlılık Saha ve salonda uygulanması ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Sürat özelliğinin Teorik olarak tarışılması ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Sürat çalışmalarının sahada uygulanması ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav ilgili kaynakları okuma ? Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Koordinasyon (Eşuyum) özelliğininTeorik olarak tartışılması ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Koordinasyon çalışmalarının sahada uygulanması ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Hareketlilik/Esneklik antrenmanı ve stretching ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 İstasyon çalışmalarının salon ve sahada uygulanması ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Kuvvet , sürat, vb çalışmaların CD' den izlenip öğrencilerle yorumlanması. ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Kuvvet , sürat, vb çalışmaların CD' den izlenip öğrencilerle yorumlanması. ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 GENEL TEKRAR ilgili kaynakları okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ilgili kaynakları okuma ? Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar