DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Bilimleri İstatistik Uygulamaları AY   367 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Levent SANGÜN
Dersi Verenler
Doç.Dr.LEVENT SANGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, temel istatistik yöntemlerini kavrayabilmek ve gerçek bir problemle karşılaşıldığında uygun İstatistiksel yöntemi seçme ve analiz etme ve analizlerin sonuçlarını yorumlama yeteneği kazandırabilmektir
Dersin İçeriği
İstatistiğe giriş, Verilerin Sınıflandırılması Ve Grafiğinin Çizimi, Yer Ölçüleri, Dağılış Ölçüleri, Olasılık, Normal Dağılış, Hipotez Testleri ve Hata Tipleri, Güven Aralıkları, Khi-Kare Analizi, Regresyon Analizi, Korelasyon Analizi, Nonparametrik İstatistik Yöntemleri, Örneklem Ve Örnekleme Yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki etik ilkelere uygun davranır
2) Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
3) Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
4) Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5) Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
6) Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
7) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8) Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
9) Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
10) Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
11) Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
12) Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
13) Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır
14) Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
15) Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir, Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğe Giriş İlgili kaynakları okuma ?
2 Veri Türleri, Verilerin Sınıflandırılması Ve Grafiğinin Çizimi İlgili kaynakları okuma ?
3 Yer Ölçüleri (Ortalama, Tartılı Ortalama, Medyan, Mod ve Geometrik Ortalama) İlgili kaynakları okuma ?
4 Dağılış Ölçüleri (Ranj, Varyans, Standart Sapma ,Standart Hata Ve Varyasyon Katsayısı İlgili kaynakları okuma ?
5 Olasılık İlgili kaynakları okuma ?
6 Normal Dağılış İlgili kaynakları okuma ?
7 Hipotez Testleri Ve Hata Tipleri İlgili kaynakları okuma ?
8 Ara Sınav İlgili kaynakları okuma ?
9 Güven Aralıkları İlgili kaynakları okuma ?
10 Khi-Kare Analizi İlgili kaynakları okuma ?
11 Regresyon Analizi İlgili kaynakları okuma ?
12 Korelasyon Analizi İlgili kaynakları okuma ?
13 Nonparametrik İstatistik Yöntemleri (Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi) İlgili kaynakları okuma ?
14 Örneklem Ve Örnekleme Yöntemleri İlgili kaynakları okuma ?
15 FİNAL İlgili kaynakları okuma ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kaynakları okuma ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar