DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sporda İlkyardım AY   370 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Arş.Gör.ÖZGÜR GÜNAŞTI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sağlık bilgisi ve ilkyardım konularında temel düzeyde farkındalık, bilgi, beceri ve tutum sahibi olma.
Dersin İçeriği
İlkyardımın öncelikli amaçları, temel uygulamaları, temel yaşam desteği, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, bilinç bozuklukları, kanama, şok, kesici delici yaralanmalar, kırık ve çıkıklar, yanık, donma, sıcak çarpması, havale, göğüs ağrısı, zehirlenmeler, hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Spor sakatlıkları terminolojisini öğrenir
2) Spor Sakatlıklarına Zemin Hazırlayan Etmenleri bilir
3) Spor Sakatlıklarının Önlenmesinde yapılması gereken temel görevleri kavrar
4) Spor Sakatlığı tipleri (Kas Yaralanmaları, Burkulmalar, Kırıklar, Çıkıklar vb. semptomları, ilk müdahale bilgilerini uygular
5) Temel yaşam desteği prensiplerini öğrenir
6) PRİCES yöntemini ve ABC kuralını anlayabilme ve uygular
7) Suni solunum ve kalp masajını yapar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spor sakatlıkları terminolojisi Power point sunum, interaktif metod ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
2 Spor Sakatlıklarını Hazırlayan Faktörler, Sporcuları Sakatlanmaya İten Sebepler, Power point sunum, interaktif metod ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
3 Spor Sakatlıklarının Önlenmesi ve ilkyardım prensipleri (PRICES uygulaması), Power point sunum, interaktif metod ?
4 Spor sakatlık tipleri :Kas Yaralanmaları, Burkulmalar, Kırıklar Çıkıklar vb. semptomları ve tedavi yöntemleri Power point sunum, interaktif metod ?
5 Spor sakatlık tipleri :Kas Yaralanmaları, Burkulmalar, Kırıklar Çıkıklar vb. semptomları ve tedavi yöntemleri Power point sunum, interaktif metod ?
6 Spor sakatlık tipleri :Kramplar,yumuşak doku yaralanmaları, kas spazmı vb. durumların semptomları ve tedavi yöntemleri Power point sunum, interaktif metod ?
7 Temel yaşam desteği Power point sunum, interaktif metod ?
8 vize sınavı Sınav ?
9 ABC kuralı ve uygulama yöntemleri Power point sunum, interaktif metod ?
10 Kanamalar ve kanamalarda ilk yardım Power point sunum, interaktif metod ?
11 Şok ve şokta ilk yardım Power point sunum, interaktif metod ?
12 Yaralanmalarda ilk yardım Power point sunum, interaktif metod ?
13 Yaralanmalarda ilk yardım Power point sunum, interaktif metod ?
14 Yanık,donma sıcak çarpması, bilinç bozukuluklarında ve zehirlenmelerde ilk yardım Power point sunum, interaktif metod ?
15 Konuların tekrar edilip gözden geçirilmesi Power point sunum, interaktif metod ?
16-17 Final sınavı final ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar