DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli Ders(Voleybol) AYS   329 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zehra ERCAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZEHRA ERCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Voleybol oyununun tarihini, kurallarını, teknik ve taktik yapısını öğretip, öğrencilerin voleybol becerilerini geliştirerek, bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği
Voleybolun tarihi, kuralları, Teknikleri, taktikleri ve Oyun Sistemlerinin öğrenilip geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Voleybolun tarihçesini, oyun hakkında genel bilgiyi ve temel pozisyonları bilir ve açıklar
2) Parmak pas çeşitlerini ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
3) Manşet pas tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
4) Servis çeşitleri ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
5) Hücum çeşitleri ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
6) Blok çeşitleri ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
7) Arka alan defansı çeşitleri ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
8) Deplasman çeşitleri ve tekniğinin öğretimini, pekiştirilmesini ve oyuna uyarlamayı bilir ve açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Antrenörlüğün temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Antrenörlük alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
3
Antrenörlük alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Antrenörlük alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
5
Antrenörlük alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Antrenörlük alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Antrenörlük alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
8
Antrenörlük alanında programı tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, Antrenörlük ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Antrenörlük alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Antrenörlük alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Antrenörlük ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Antrenörlük alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
16
Antrenörlük alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Antrenörlük alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, tarihçe, dersin işleniş biçimi ve oyun hakkında genel bilgi ve temel pozisyonlar. Isınma ? Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
2 Parmak pas çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
3 Manşet pas tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Servis çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Hücum çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Blok çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Arka alan defansı çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 ARA SINAV ARA SINAV ? Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Deplasman çeşitleri ve tekniğinin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Voleybolda oyun sistemleri, pozisyonlar ve yapılan hatalar. Sistemlere giriş. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 3:3 siteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Basit 4:2 siteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 4:2 Sisteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 5:1 sisteminin öğretimi, pekiştirilmesi ve oyuna uyarlama. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Genel tekrar. Isınma ? Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Final Sınavı Final Sınavı ? Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar