DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uzmanlık Eğitimi Spor Dalı (Tenis) AE   323 5 3 3.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet VURAT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHMET VURAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin tenisin özelliğini bilmesini sağlamak. Yapısını öğretmek, sistemlerini ve alıştırmalarını açıklayabilir ve uygulayabilir hale getirmek.
Dersin İçeriği
Dersin işleniş biçimi hakkında genel bilgi. Turnuva Oyuncuları için Strateji ve taktikler; Oyun stillerini Tanımlama ve karşılık verme. Turnuva Oyuncuları için Strateji ve taktikler; Beş oyun durumunda kullanılan taktikler. Turnuva Oyuncuları için Strateji ve taktikler; Sezinleme, Turnuva oyuncuları için oyun derecesi. Turnuva Oyuncuları için Strateji ve taktikler. Single oyunu stratejisini etkileyen diğer faktörler. Tenis Biyomekaniği ve pratik uygulamalar .

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, İleri seviye vuruş tekniklerinden forehand tekniğini açıklar ve uygular.
2) Öğrenci, İleri seviye vuruş tekniklerinden backhand tekniğini açıklar ve uygular.
3) Öğrenci, İleri seviye vuruş tekniklerinden servis tekniğini açıklar ve uygular.
4) Öğrenci, İleri seviye vuruş tekniklerinden vole çeşitlerini açıklar ve uygular.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Antrenörlüğün temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Antrenörlük alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Antrenörlük alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Antrenörlük alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Antrenörlük alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Antrenörlük alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Antrenörlük alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Antrenörlük alanında programı tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, Antrenörlük ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Antrenörlük alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Antrenörlük alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Antrenörlük ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Antrenörlük alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
16
Antrenörlük alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Antrenörlük alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin işleniş biçimi hakkında genel bilgi. ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 İleri seviye forehand Vuruş teknikleri. ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 İleri seviye forehand Vuruş teknikleri. ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 İleri seviye forehand Vuruş teknikleri. ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 İleri seviye backhand Vuruş teknikleri. ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 İleri seviye backhand Vuruş teknikleri. ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 İleri seviye backhand Vuruş teknikleri. ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara Sınav. ? Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 İleri seviye Servis Vuruş teknikleri. ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 İleri seviye Servis Vuruş teknikleri. ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 İleri seviye Servis Vuruş teknikleri. ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 İleri seviye vole çeşitleri ve vuruş teknikleri. ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 İleri seviye vole çeşitleri ve vuruş teknikleri. ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 İleri seviye vole çeşitleri ve vuruş teknikleri. ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Genel tekrar ISINMA ? Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı ? Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar