DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli Ders (Tenis) AYS   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Süleyman Kazim VARDAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SÜLEYMAN KAZİM VARDAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders tenis için gerekli olan temel teknik becerileri edinmeyi, eğitim öğretim metotlarını kullanımını ile oyun kurallarını ve sahayı tanıyarak karşılıklı maç yapabilme düzeyine erişmeyi hedefleyerek mesleki yaşamına katkı sunmayı amaçlar
Dersin İçeriği
Bu ders tenis tarihi, saha özellikleri ve oyun kuralları ile top duygusu,forhend, backhand, servis ve vole teknikleri ile öğretim metotlarını kapsamaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Forehand, backhand,vole ve servis tekniğini uygulayabilir
2) Saha ölçülerini bilir ve sahanın bölgelerini tanır
3) Basit düzeyde maç yapabilir ve yönetebilir
4) Öğretimde temel eğitim metodlarıyla hareket edebilir
5) Tenisi sportif mesleki yaşamına adapte edebilir
6) Çok yönlülük kazanır
7) Mesleki hayatında empati kurabilir
8) Turnuva oynayabilir
9) Eksiklerinin farkına varır
10) Arkadaşlarıyla ortak çalışabilir
11) Temel deneyimleri kazanır
12) Antrenörlük iletişim becerisi kazanır
13) Antrenörlük davranışı edinir
14) Sportif çevre kazanır
15) Mesleki özgüven kazanır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Antrenörlüğün temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Antrenörlük alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Antrenörlük alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Antrenörlük alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Antrenörlük alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Antrenörlük alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Antrenörlük alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Antrenörlük alanında programı tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, Antrenörlük ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Antrenörlük alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Antrenörlük alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Antrenörlük ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Antrenörlük alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilir ve ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini b
X
16
Antrenörlük alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular.
X
18
Antrenörlük alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tenis tarihçe, saha ve kullanılan malzemeler Kaynak okuma ? Anlatım
Sözlü Sınav
2 Raket ve topla beceri alıştırmaları Beceri alıştırmaları ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
3 Raket tutuşu. Forhand tekniğine giriş Forhand tekniği video izleme ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
4 Raket tutuşu. Forhand Beceri alıştırmaları ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
5 Backhand tekniğine giriş Backhand tekniği video izleme ?
6 Backhand Beceri alıştırmaları ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
7 Vole Duvar Çalışması ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Konu tekrarları ? Performans Değerlendirmesi
9 Vole Beceri alıştırmaları ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
10 Servis Servis tekniği video izleme ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
11 Servis Beceri alıştırmaları ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
12 Servis karşılama Top karşılama egzersizleri ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
13 Tekler ve çiftler oyun kuralları Kaynak okuma ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Performans Değerlendirmesi
14 Ders içi tekler turnuva Tekniklerin tekrarı ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
15 Ders içi çiftler turnuva Tekniklerin tekrarı ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların tekrarı ? Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar