DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşletme Bilimine Giriş SYB   106 2 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Osman İnanç GÜNEY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYELİZ ŞİRİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin disiplinler arası bakış açısından yararlanarak işletme yönetimi alanındaki temel kavramlar, konular ve terminolojiyle hazırlanmaları için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği
Temel işletme terminolojisini kavratmak ve işletme fonksiyonlarını öğretmek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel ekonomİ ve işletmecilikle ilgili göstergeleri analiz etmek
2) İş yeri kurma fikrini oluşturmak
3) iş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek
4) İş yerini faaliyete açmak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletmecilikle İlgili Temel Kavramlar Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
2 İşletmelerin Özellikleri Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
3 İşletmelerin Amaçları Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
4 İŞLETME KAVRAMI VE GELİŞİMİ Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
5 İŞLETMELERİN SINIFLANDIRILMASI Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
6 Rekabet Koşulları Açısında İşletme Tipleri- Piyasa çeşitleri Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
7 ara sınav Ders sunumunun incelenmesi ? Yazılı Sınav
8 İşletmenin yerini belirleme Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
9 İşletmenin yasal yapısını belirleme Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
10 Firmanın kapasitesinin belirlenmesi Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
11 ÜRETİM VE ÖZELLİKLERİ Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
12 ÜRETİM SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
13 Girişimcilk Kavramı ve Ortaya çıkışı Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
14 GİRİŞİMCİLERİN ÖZELLİKLERİ Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
15 GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ Ders sunumunun incelenmesi ? Anlatım
16-17 Final sınavı Ders sunumunun incelenmesi ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar