DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sağlık Bilgisi ve Beslenme SYB   219 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Selcen Göktürk KORKMAZ ERYILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSELCEN GÖKTÜRK KORKMAZ ERYILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Beslenmenin temel bilgi ve ilkelerini öğreterek sporda beslenme ,sağlık ,performans etkileşimini bilen ve bu bilgilerini pratiğe aktaran spor yöneticileri yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Beslenmenin temel bilgisi sporda beslenme sağlık, performans etkileşimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
2) Sporcularda enerji ve besin ögesi gereksinimlerini karşılayabilmenin
3) Müsabaka öncesi ,sırası,sonrası beslenme özelliklerini bilir.
4) Besinsel ergojenik yardımcıları ve etkilerini bilir.
5) Beslenme,sağlık,performans etkileşimini bilerek sporda doğru beslenmeyi uygular ve uygulatır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beslenmenin önemi, Beslenme, Sağlık ve Performans ilişkisi Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
2 Besin Ögeleri, Besinlerin Enerji Değerleri Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
Soru-Cevap
3 Proteinler Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
4 Proteinler ve sporcu performansı Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
5 Yağlar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
Soru-Cevap
6 L-Karnitin ve Sporcu Performansı Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
Soru-Cevap
7 Karbonhidratlar, Glisemik indeks Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
Soru-Cevap
8 ARA SINAV ARA SINAV ? Yazılı Sınav
9 Karbonhidratlar ve Sporcu Performansı The textbook and the relevant topics in suggested sources ? Anlatım
Soru-Cevap
10 Vitaminler The textbook and the relevant topics in suggested sources ?
11 Mineraller ve Sporcu Performansı The textbook and the relevant topics in suggested sources ? Anlatım
12 Besinsel ergojenik yardımcıları ve etkileri The textbook and the relevant topics in suggested sources ? Anlatım
13 Besinsel ergojenik yardımcıları ve etkileri The textbook and the relevant topics in suggested sources ? Anlatım
14 Müsabaka dönemi beslenmesi The textbook and the relevant topics in suggested sources ? Anlatım
15 Genel Tekrar The textbook and the relevant topics in suggested sources ? Anlatım
16-17 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar