DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, dersin genel çerçevesi Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
2 İş ahlakı ve sosyal sorumluluk kuramları tarihçesine bakış Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Tartışma
3 Farklı yaklaşımlar: deontolojik-teleolojik etik-1 Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Farklı yaklaşımlar: deontolojik-teleolojik etik-2 Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Rol Oynama
5 Etik ve modernleşme Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Beyin Fırtınası
6 Sporda etik ilkeler Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Tartışma
7 Sporda etik ilkeler Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders Notlarını Okuma ? Yazılı Sınav
9 Sporda etik ilkeler Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Gösteri
10 Sporda sosyal sorumluluk uygulamaları Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Tartışma
11 Sporda sosyal sorumluluk uygulamaları Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Sporda sosyal sorumluluk uygulamaları Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Tartışma
13 güncel örnek olay çözümlemeleri Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Tartışma
14 güncel örnek olay çözümlemeleri Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Grup Çalışması
15 güncel örnek olay çözümlemeleri Ders Notlarını Okuma ? Anlatım
Beyin Fırtınası
16-17 Final Sınavı Ders Notlarını Okuma ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar