DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Fizyolojisi SYB   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSELCEN GÖKTÜRK KORKMAZ ERYILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Egzersiz fizyolojisi ve antrenman ile birlikte vücutta nelerin değiştiğinin anlaşılması.
Dersin İçeriği
Dersin Tanıtımı , Fizyoloji Bilimine Giriş Hücre , Doku ve Sistemler, Enerji Metabolizması Dinlenme ve Antrenman ( Egzersiz ) Kaslar ve Egzersiz Kaslar ve Egzersiz Sinir Sistemi ve Egzersiz Solunum Sistemi ve Egzersiz Kanda Gazların Taşınması Dolaşım Sistemi ve Egzersiz Kan ve Dolaşım Hormonal Sistemi ve Egzersiz

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Egzersizde metabolizmanın nasıl değiştiğinin anlaşılması
2) Besin ögelerinin egzersizde nasıl kullanıldığının ve öneminin anlaşılması
3) Vücutta sıvı dengesinin nasıl sağlandığı ve egzersizde ortaya çıkan değişimlerin anlaşılması.
4) İskelet kası özelliklerinin ve egzersizdeki değişimlerin anlaşılması
5) Egzersizde solunum sisteminde meydana gelen değişikliklerin anlaşılması
6) Egzersizde kardiyovasküler sistemde meydana gelen değişikliklerin anlaşılması.
7) Egzersizde maksimal oksijen alımı kavramının anlaşılması
8) Kullanılan performans testlerinin ve bunların yorumlanmasının anlaşılması
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Egzersizde Metabolizma Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
2 Besin Ögelerinin egzersizde önemi Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
3 Vücut Sıvı Dengesi Ve Egzersiz Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
4 Egzersizde Anaerobik Metabolizma Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
5 Egzersizde Aerobik Metabolizma Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
6 İskelet Kası ve Egzersiz Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
7 Egzersizin Kas İskelet Sistemi Üzerine Etkisi Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
8 ARA SINAV ARA SINAV ? Yazılı Sınav
9 Kas Kuvvetini Etkileyen Faktörler Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
10 Egzersizde Kardiyovasküler Sistem Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
11 Egzersizde Solunum Sistemi Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
12 Maksimal Oksijen Alımı Kavramı Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
13 Anaerobik Eşik Kavramı Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
14 Performans Testlerinin Yorumlanması Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
15 Genel Tekrar Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler ? Anlatım
16-17 FİNAL SINAVI FİNAL SINAVI ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar