DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Anatomisi -kinezyolojisi SYB   119 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emine Döndü KIZILKANAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.EMİNE DÖNDÜ KIZILKANAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere insan vücudunun morfolojik yapısının öğretilmesi ve spor ile bağlantısı kavratılması.
Dersin İçeriği
1.Anatomi terimleri 2.Hareket ile ilgili bilgiler 3.Kemikler, eklemler ve kasların özellikleri 4. Solunum, dolaşım ve sinir sisteminin özellikleri 5.Biyomekanik kavramlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci, anatomi terimleri ile kemik oluşumunu açıklar
2) Eklemleri ve kasları gösterir
3) Solunum ve dolaşım sistemini açıklar
4) Sinir sistemini açıklar
5) Biyomekanik kanunları tanımlar
6) Kasın korunma mekanizmasını açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomi Terimleri,Kemikler hakkında genel bilgiler Konu ile ilgili kaynakları okumak ? Anlatım
2 Appendiküler iskelet, Aksiyal iskelet Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
3 Eklemler hakkında genel bilgi .Ekstremite eklemleri Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
4 Gövde eklemleri. Kaslar hakkında bilgi Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
5 Üst ve alt ekstremite kasları Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
6 Gövde kasları .Solunum sistemi Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
7 Dolaşım sistemi. Sinir sistemi Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
8 Kasların çalışma ilkeleri-Kas sinir sistemi bağlantısı Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
9 Ara sınav Konu ile ilgili kaynakları okumak ? Yazılı Sınav
10 Kasın korunma mekanizması-Esnetme ve germe çalışmaları Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
11 Kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları-Temel biyomekanik kavramlar Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
12 Yerçekimi etkileri-Üst ekstremite kasları için esnetme,germe, kuvvetlendirmeve dayanıklılk Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
13 Gövde ve alt ekstremite kasları için esnetme,germe, kuvvetlendirme ve dayanıklılk Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
14 Atış sporlarında anatomik ve biyomekanik analiz Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
15 Uzun atlama sporlarında anatomik ve biyomekanik analiz Konu ile ilgili kaynakları okumak ?
16-17 Final sınavı Konu ile ilgili kaynakları okumak ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar