DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bireysel Sporlar1 (Yüzme) SYB   134 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Lütfi Tolga ÇELİK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.LÜTFİ TOLGA ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sportif etkinliklerden biri olarak temel yüzme becerilerinin sergilenmesi, ve bu becerileri başkalarına doğru metotlarla aktararak yüzme öğretilebilmesi, yüzmenin günlük yaşamda ve sportif alandaki kullanım ve öneminin oluşturulması
Dersin İçeriği
Bu ders, beden eğitimi öğretmeninin ihtiyaç duyacağı suda hareket becerisi, yüzmedeki öğretme metotlarının öncülüğünde 4 teknik, çıkış ve dönüşlerle yarışmaların kuralları ve tesislerinin özelliklerini, yüzmenin günlük yaşamdaki kullanım alanları ile profesyonel alandaki sportif önemini kapsamaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel Yüzme Tekniklerini kullanarak yüzer
2) Temel eğitimde kullanılan araç gereçleri tanır
3) Havuz kullanım kurallarını ve çalışma düzenini kavrar
4) Yüzme öğretim basamaklamalarını bilir
5) Yüzmede uygulanan yarışma kurallarını bilir
6) Yüzmenin hayati öneme sahip olduğunun farkına varır
7) Yüzme tesislerini tanır ve tesis özelliklerini bilir
8) Mesleki etik ilkelere uygun davranır
9) Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
10) Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüzmenin tarihçesi, havuzlar ve malzemeleri, tesis kullanım kuralları ve önemi Litaretür Tarama ? Anlatım
2 Neden yüzme bilmeliyiz, yararları. Suya uyum ve beceri alıştırmaları ve öğretim basamakları Litaretür Tarama ? Anlatım
3 Krawl tekniğine giriş. Özellikleri Litaretür Tarama ? Alıştırma ve Uygulama
4 Krawl tekniğinde kol çekişi ve ayak vuruşu. Koordinasyon Litaretür Tarama ? Gösterip Yaptırma
5 Krawl tekniğinde kol, ayak ve nefes uyumu. Koordinasyonun incelikleri Litaretür Tarama ? Gösterip Yaptırma
6 Yüzmede çıkış (start) Litaretür Tarama ? Gösterip Yaptırma
7 Sırtüstü tekniğine giriş. Özellikleri Litaretür Tarama ? Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Litaretür Tarama ? Performans Değerlendirmesi
9 Sırtüstü tekniğinde kol çekişi ve ayak vuruşu. Koordinasyon Litaretür Tarama ? Gösterip Yaptırma
10 Sırtüstü tekniğinde kol çekişi, ayak vuruşu ve nefes . Uluslar arası yüzme yarış kuralları. Litaretür Tarama ? Gösterip Yaptırma
11 Kurbağalama tekniğine giriş. Özellikleri Litaretür Tarama ? Gösterip Yaptırma
12 Kurbağalama tekniğinde kol çekişi ve ayak vuruşu. Koordinasyon Litaretür Tarama ? Gösterip Yaptırma
13 Kurbağalama tekniğinde kol, ayak ve nefes uyumu. Koordinasyonun incelikleri Litaretür Tarama ? Gösterip Yaptırma
14 Kelebek yüzme, Yüzme stillerinin dönüş ve çıkış özelliklerine bakış. Litaretür Tarama ? Gösterip Yaptırma
15 Genel Tekrar Litaretür Tarama ? Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Litaretür Tarama ? Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar