DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Felsefesi SYB   241 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İrem KAVASOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLSUN DÜLGEROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefenin sorunlarını, spor felsefesinin ana hatlarını incelemek, sporu, oyunu ve eski medeniyetlerdeki yerini tartışmak, olimpiyat oyunlarının kronolojik sırayla yapısal gelişmelerini ve yaşanan sorunlarını analiz etmektir.
Dersin İçeriği
Felsefenin sorunları, antik toplumlarda spor ve oyun,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefenin sorunlarını, spor felsefesinin ana hatlarını açıklar.
2) Olimpiyat oyunlarındaki gelişmeleri ve olayları kronolojik sırayla analiz eder.
3) Oyunu, sporu ve eski medeniyetlerdeki yerini tartışır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Felsefenin sorunları: Bilgi ve varlık felsefesi. Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
2 Bilim felsefesi, Ahlak felsefesi, İnsan felsefesi. Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
3 Spor felsefesinin ana hatları Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
4 Bir insanın başarısı olarak spor ve toplumdaki yeri. Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
5 Bilgi ve değer olarak spor. Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
6 Oyun, Eğlence ve Spor. Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
7 Olimpizmde insan Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
8 ara sınav Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
9 Olimpiyat Oyunlarının Tarihsel Gelişimi Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
10 Modern Olimpiyat Oyunları Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
11 Modern Olimpiyat Oyunları Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
12 Modern Olimpiyat Oyunları Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
13 Olimpiyat ve kültür Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
14 Bir felsefe olarak olimpizm Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
15 Genel Tekrar Ders notları ve ilgili kaynakları okuma ?
16-17 FİNAL SINAVI Bilgilerin tekrarı ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar