DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hukuka Giriş SYB   302 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Olcay KARACAN
Dersi Verenler
Arş.Gör.OLCAY KARACAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, hukuk eğitimine yeni başlayan öğrencilere hukuki bakış açısı kazandırma, hukuki konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğini vermektir.
Dersin İçeriği
Hukukun toplumdaki fonksiyonu, hukuk kurallarının din, örf ve adet, ahlak kuralları ile karşılaştırması, hukukta yorum metotları, hukukta usa vurma, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk, hukuk temel kavram ve kurumları (mülkiyet, sözleşmesi, egemenlik adalet vb.) ile çeşitli hukuk okulları bu ders kapsamında incelenen başlıca kavram ve konulardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hukuka ilişkin farklı bilgi türlerini ayırt ederler
2) Hukuk Kültürlerini tanırlar
3) Hukuki düşünmenin etik düşünmeyle ortak ve farklı yönlerini karşılaştırırlar
4) Betimsel ifadelerle normatif ifadeleri ayırt ederler
5) Olgu ve değer ayrımını kavrarlar
6) Hukuk ilkelerinin temellerini kavrarlar
7) Hukuki yorumu düşünsel işleyişini kavrarlar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hukukun Bilgi Kaynakları Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Beşeri Davranış Kuralları Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Hukukla İlgili Temel Kavramlar Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
4 Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
5 Yargı Örgütü Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Hukuk Sistemleri Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Hukukun Kaynakları Okuma ? Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Kaynak tarama, okuma ? Yazılı Sınav
9 Kanunlaştırma Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
10 Hukuk Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
11 Hukuk Kurallarının Yorumlanması Okuma ?
12 Hukuk Kuralları Arasında Çatışma Sorunu Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Hak ve Adalet Kavramı Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
14 Hukuk Kurallarının Müeyyidesi Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
15 Hukuki Olaylar, Hukuki İşlemler, Sözleşmeler Okuma ? Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final Sınavı Kaynak tarama, okuma ? Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar