DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Tesisleri Planlaması SYB   303 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Lütfi Tolga ÇELİK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.LÜTFİ TOLGA ÇELİK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Spor tesislerinin planlamasındaki sistematik süreçlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
spor tesislerinin tarihi, planlaması, yönetilmesi, spor programları planlamak ve sunmak, spor tesislerinde spor organizasyonları düzenlemek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki etik ilkelere uygun davranır
2) Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
3) Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4) Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5) Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
6) Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 DERS İÇERİĞİNİN AKTARILMASI Literatür tarama ?
2 SPOR TESİSLERİNİN TANIMI VE GENEL KAVRAMLARIN AÇIKLAMASI Literatür tarama ?
3 SPOR TESİSLERİNİN KURULUŞ AMAÇLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMAS Literatür tarama ?
4 SPOR TESİSLERİNİN PLANLANMASINDAKİ SİSTEMATİK SÜREÇLER Literatür tarama ?
5 SPOR TESİSLERİNİN KURULUŞUNDAKİ HUKUKİ, SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK FAKTÖELERİN İNCELENMESİ Literatür tarama ?
6 SPOR TESİSLERİNİN KURULUŞ YERİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Literatür tarama ?
7 GRUP ÇALIŞMASI Literatür tarama ?
8 ARA SINAV Literatür tarama ?
9 SPOR TESİSLERİNDE YÖNETİM FONKSİYONLARI Literatür tarama ?
10 SPOR TESİSLERİNDE HİZMET KAVRAMININ ÖNEMİ Literatür tarama ?
11 SPOR TESİSLERİNDE HİZMET KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Literatür tarama ?
12 SPOR TESİSLERİNDE PAZARLAMANIN ÖNEMİ Literatür tarama ?
13 SPOR TESİSLERİNDE PERSONEL POLİTİKALARI Literatür tarama ?
14 SPOR TESİSLERİNDE ÜRETİM Literatür tarama ?
15 GENEL TAKRAR Literatür tarama ?
16-17 FİNAL Literatür tarama ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar