DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Organizasyonları * SYB   309 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Harun TOSUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HARUN TOSUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Spor Organizasyonlarının planlanması ve düzenlenmesinin öğretimi
Dersin İçeriği
spor organizasyonlarının planlanması hazırlanması, ve yönetimini açıklayacak ulusal ve uluslararası müsabakalar incelenecek

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Spor organizasyonlarının tanımı İlgili Kaynakları okuma ?
2 Spor organizasyonlarının amacı İlgili Kaynakları okuma ?
3 Spor organizasyonlarını oluşturan temel unsurlar İlgili Kaynakları okuma ?
4 Spor organizasyonlarının planlanması İlgili Kaynakları okuma ?
5 Spor organizasyonlarının hazırlanması ve düzenlenmesi İlgili Kaynakları okuma ?
6 Spor organizasyonlarının hazırlanması ve düzenlenmesi İlgili Kaynakları okuma ?
7 Spor organizasyonlarının yönetimi İlgili Kaynakları okuma ?
8 Ara Sınav İlgili Kaynakları okuma ?
9 Spor organizasyonu yönetimini oluşturan unsurlar İlgili Kaynakları okuma ?
10 Spor organizasyonunda tertip komitesinin görev yetkileri İlgili Kaynakları okuma ?
11 Dünya genelinde yapılan büyük spor organizasyonlarının İlgili Kaynakları okuma ?
12 Türkiye genelinde yapılan büyük spor organizasyonları İlgili Kaynakları okuma ?
13 Türkiye genelinde yapılan büyük spor organizasyonları İlgili Kaynakları okuma ?
14 Türkiye genelinde yapılan büyük spor organizasyonları İlgili Kaynakları okuma ?
15 GENEL TEKRAR İlgili Kaynakları okuma ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili Kaynakları okuma ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar