DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhasebe SYB   401 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zahide Figen ANTMEN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiZAHİDE FİGEN ANTMEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, iktisat ile ilgili temel kavramları öğreterek, iktisadi konular hakkında analiz etme yeteneğini geliştirebilmek, teorik bulguların Türkiye örnekleriyle zenginleştirilmesi yoluyla bir spor yöneticisi adayının iktisadi düşünüş, yorumlama ve ihtiyaç duyduğunda konuları derinlemesine inceleyebilme yeteneği kazandırabilmektir.
Dersin İçeriği
Temel Ekonomi Kavramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki etik ilkelere uygun davranır
2) Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
3) Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
4) Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5) Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
6) Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
7) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
8) Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
9) Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
10) Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
11) Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
12) Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
13) Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
14) Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
15) Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebenin Tarihi Gelişimi ve Tanımı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
2 Muhasebe Temel Denklemi Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
3 Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebede Kullanılan Belgeler Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
4 Açılış Kaydı Düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
5 Açılış Kaydı Düzenlemek, Açılış bilançosu düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
6 Açılış bilançosu düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
7 Bilanço düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
8 Ara Sınavı sınava hazırlık ?
9 Büyük defter düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
10 Dönen varlıkları, Duran varlıkları, Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları kaydetmek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
11 Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları, Uzun Vadeli Yabancı Kaynakları, Öz Kaynakları kaydetmek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
12 Gelir Tablosu düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
13 Gelir Tablosu düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
14 Kapanış Bilançosu düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
15 Kapanış Bilançosu düzenlemek Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
16-17 Final Sınavı sınava hazırlık ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar