DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örgütsel Davranış SYB   402 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yeliz ŞİRİN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYELİZ ŞİRİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, takımın, grubun ve örgütün motivasyon ve verimliliğini artırabilmek için öğrencilerin örgütsel davranış alanında yer alan teorik bilgileri edinebilmelerini sağlayabilmektir.
Dersin İçeriği
Örgütsel davranışın tanımının yapılması ve ilgili kavramların açıklanması, Tutumlar ve İş tatmini, Duygu Durumlar, Kişilik ve Değerler, Algı, Motivasyon Teorileri, Motivasyon Araçları ve Uygulamaları, Grup Davranışı, Takımlar ve Türleri, İletişim, Liderlik, Güç ve Politika, Çatışma ve Müzakere Teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bireyin duygu durumlarını, hangi tür kişilik türlerinin olduğunu ve algıyı açıklayabilir.
2) Tutumların ne olduğunu bilir
3) Örgütsel davranışın ne olduğunu bilir.
4) Motivasyon teorilerini ve uygulamalarını açıklayabilir
5) Takımı ve türlerini açıklayabilir.
6) Takımı ve türlerini açıklayabilir.
7) Örgüt içinde iletişim türlerini açıklayabilir.
8) Liderliği ve türlerini açıklayabilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örgütsel davranışın tanımının yapılması ve ilgili kavramların açıklanması Örgütsel Davranış Bölüm 1 (2-3) ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tutumlar ve İş tatmini Örgütsel Davranış Bölüm 3 (70-97) ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Duygu Durumlar Örgütsel Davranış Bölüm 4 (98-131) ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kişilik ve Değerler Örgütsel Davranış Bölüm 5 (132-165) ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Algı Örgütsel Davranış Bölüm 6 (166-201) ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Motivasyon Teorileri Örgütsel Davranış Bölüm 7 (202-239) ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Motivasyon Araçları ve Uygulamaları Örgütsel Davranış Bölüm 8 (240-273) ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Grup Davranışı Örgütsel Davranış Bölüm 9 (274-311 ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Takımlar ve Türleri Örgütsel Davranış Bölüm 10 (312-339) ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İletişim Örgütsel Davranış Bölüm 11 (340-373) ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Liderlik Örgütsel Davranış Bölüm 12 (374-417) ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Güç ve Politika Örgütsel Davranış Bölüm 13 (418-451) ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Çatışma ve Müzakere Teknikleri Örgütsel Davranış Bölüm 14 (452-485) ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Proje sunumları Sunumların hazırlanması ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlık ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar