DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor Turizmi * SYB   406 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Oya YILDIRIM
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OYA YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel turizm ve spor turizmi kavramlarını anlama, anlatma ile turizm işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslar arası ve küresel boyutlarını kavraması
Dersin İçeriği
Turizmde temel kavramlar,turizm endüstrisinin özellikleri ve turistik ürün, turist tipleri, turizm arz ve talebi, turizm ve sporun ilişkisi, spor turizmi çeşitleri, tur ve spor turizminin ekonomik ,sosyal ve fiziksel etkileri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turizm ve Spor Turizmine İlişkin Temel Kavramlar web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
2 Spor Turizminin Tanımı ve Spor Turisti Profili web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
3 Spor Turizminin Tarihsel Gelişimi, Spor Turizmi Çekicileri ve Alt Yapı Unsurları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
4 Spor Etkinliklerinin Etkileri (Ekonomik, turizme dönük, fiziksel çevre) web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
5 Spor Turizmi Çeşitleri-1 web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
6 Spor Turizmi Çeşitleri-2 web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
7 Spor Turizmi Pazarı web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
8 Ara Sınav sınava hazırlık ?
9 Spor turizminde animasyon. web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
10 Dünyada spor turizmi ve ilgili faaliyet alanları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
11 Türkiye de spor turizmi ve ilgili faaliyet alanları. web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
12 Türkiye de turizm çeşitlendirmesine örnek Kış Turizmi. web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
13 Türkiye de turizm çeşitlendirmesine örnek Trekking. web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
14 Türkiye de turizm çeşitlendirmesine örnek Golf Turizmi. web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
15 Türkiye de turizm çeşitlendirmesine örnek Futbol Turizmi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar