DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri 2 * SYB   408 8 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Fatma Pervin BİLİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.FATMA PERVİN BİLİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere bilimsel araştırma yazım ve sunum ile ilgili temel bilgileri öğretmek ve bir makale konusu belirleyerek yazdırmaktır.
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırma konusu belirleme, belgesel tarama, belirlene konuda veriler toplama, araştırmanın bilimsel makale formatında yazılması ve sunulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel araştırma için belgesel tarama yapabilme ilgili kaynakları okuma ?
2 Bilimsel araştırmanın konusunun belirleyebilme ilgili kaynakları okuma ?
3 Bilimsel araştırmanın teorik altyapısının hazırlayabilme ilgili kaynakları okuma ?
4 Bilimsel makalenin evren ve örneklemini belirleyebilme ilgili kaynakları okuma ?
5 Bilimsel makalenin hipotez veya sorularının belirleyebilme ilgili kaynakları okuma ?
6 Araştırma verilerini toplayabilme ilgili kaynakları okuma ?
7 Araştırma verilerini toplayabilme ilgili kaynakları okuma ?
8 ARA SINAV ?
9 Bilimsel makalenin bölümlerinin yazabilme (giriş, materyal ve yöntem, bulgular ) ilgili kaynakları okuma ?
10 Bilimsel makalenin bölümlerinin yazabilme (giriş, materyal ve yöntem, bulgular ) ilgili kaynakları okuma ?
11 Bilimsel makalenin bölümlerinin yazabilme ( tartışma,sonuç ve öneriler, özet,kaynakça) ilgili kaynakları okuma ?
12 Bilimsel makalenin bölümlerinin yazabilme ( tartışma,sonuç ve öneriler, özet,kaynakça) ilgili kaynakları okuma ?
13 Bilimsel makalenin poster sunusunun hazırlayabilme ilgili kaynakları okuma ?
14 Bilimsel makaleyi sunabilme ilgili kaynakları okuma ?
15 Bilimsel makaleyi sunabilme ilgili kaynakları okuma ?
16-17 FİNAL SINAVI ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar