DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Alan İçi Sd Bireysel Sporlar (Bilek Güreşi SYB   267 3 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Turan ARI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TURAN ARI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bilek güreşi sporunu teorik ve uygulamalı olarak öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bilek güreşi oyun kurallarını uygulamada hem teknik hem taktik olarak uygulama becerisinin kazanılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilek güreşi kurallarını bilir
2) Bilek güreşinde ısınma ve soğumayı bilir
3) Bilek güreşinde tutuşu bilir
4) Bilek güreşinde kuvvet çalışmalarını bilir
5) Faul durumlarını ve hatalı durumları bilir
6) Bilek güreşinde tehlikeli durumları bilir
7) Müsabaka çizelgelerini bilir
8) Hakemlerin kurallarla ilgili yaptıkları işaret ve verdikleri komutlarını bilir
9) Bilek güreşinde el tutuşamama durumunda el bağlamayı bilir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilek güreşi tarihçesi konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
2 Bilek güreşi kuralları konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
3 Bilek güreşi masasının özellikleri konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
4 Bilek güreşinde kilolar konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
5 Yaş grupları ve tartı konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Gösteri
6 Ekipmanlar konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
7 Hakem özellikleri konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
8 Müsabaka başlatılması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Gösteri
9 ARA SINAV sınava hazırlık ? Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 Omuzların durumu konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Ellerin ayrılması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
12 Bilek güreşi uygulaması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Bilek güreşi uygulaması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Çizelgelerin doldurulması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
15 Bilek güreşi uygulaması konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ? Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 FİNAL SINAVI sınava hazırlık ? Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar