DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli Ders (Halk Dansları) AYS   332 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer SÜMBÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUZAFFER SÜMBÜL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk halk danslarının geniş oyun dağarından seçilmiş çeşitli danslar aracılığıyla Türk ritim, müzik, giysi ve oyun kültürünü öğretmek, öğrendikleri Türk halk danslarını oynama ve öğretme bilgi ve becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Türk halk danslarının geniş oyun dağarından seçilmiş çeşitli danslar aracılığıyla Türk ritim, müzik, giysi ve oyun kültürünü öğretimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk Halk danslarının oluşum, oynanış nedenlerini kavrar
2) Türk halk danslarının yaygınlığını, Türk toplumu içinde ona verilen önemini öğrenir.
3) Farklı yöresel halk danslarını kendi sosyal ortamında oynar.
4) Farklı hareketlerin performansı sonucunda koordinasyon ve motorsal becerisini arttırır.
5) Farklı yöre danslarının performansıyla ezgi ve ritim duygusunu geliştirir
6) Kişilerarası iletişim becerileri gelişir
7) Ekip çalışması bilinci oluşur
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
X
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
X
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
X
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
X
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
X
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Halay, Bar, Horon, Zeybek ve Karşılamalardan seçilmiş temel hareketler Yok ? Anlatım
Gösterip Yaptırma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Halay, Bar, Horon, Zeybek ve Karşılamalardan seçilmiş temel hareketler Önceki performansların tekrarı ?
3 Halay performanslarının ezgisel, ritmik ve hareketsel özellikleri yansıtan Halebi, Adana Üçayağı ve Delilo Önceki performansların tekrarı ?
4 Halay performanslarının ezgisel, ritmik ve hareketsel özellikleri yansıtan Halebi, Adana Üçayağı, Delilo ve Demirci Önceki performansların tekrarı ?
5 Halay performanslarının ezgisel, ritmik ve hareketsel özellikleri yansıtan Halebi, Adana Üçayağı, Delilo, Demirci ve Dikhalay, Önceki performansların tekrarı ?
6 Halay performanslarının ezgisel, ritmik ve hareketsel özellikleri yansıtan Halebi, Adana Üçayağı, Delilo, Demirci ve Dikhalay, Seymen performansların Önceki performansların tekrarı ?
7 ARA SINAV Önceki performansların tekrarı ?
8 Ara Sınav Önceki performansların tekrarı ?
9 Trakya Karşılama performanslarının ezgisel, ritmik ve hareketsel özellikleri yansıtan Kız Karşılaması Önceki performansların tekrarı ?
10 Horon performanslarının ezgisel, ritmik ve hareketsel özellikleri yansıtan Atabarı Önceki performansların tekrarı ?
11 Horon performanslarının ezgisel, ritmik ve hareketsel özellikleri yansıtan Atabarı ve Horon kurma Önceki performansların tekrarı ?
12 Ege yöresi Zeybek danslarından Harmandalının ezgisel, ritmik ve hareketsel özellikleri Önceki performansların tekrarı ?
13 Ege yöresi Zeybek danslarından Harmandalının ezgisel, ritmik ve hareketsel özellikleri Önceki performansların tekrarı ?
14 Ege yöresi Zeybek danslarından Harmandalının ezgisel, ritmik ve hareketsel özellikleri Önceki performansların tekrarı ?
15 Genel tekrar Önceki performansların tekrarı ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar