DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Spor ve Toplumsal Cinsiyet * SYB   314 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İrem KAVASOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İREM KAVASOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Spor alanlarını toplumsal cinsiyet perspektifinden analiz etmek.
Dersin İçeriği
Spor ve Toplumsal Cinsiyet, Feminist Kuramlar, Spor ve Medya, Spor ve Homofobi, Erkeklik ve Spor, Heteroseksizm ve Spor, Spor Tarihinde Kadınlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ülkemizdeki spor örgütlerini tanımlar ve sorunlarını ve politikalarının açıklar
X
2
Spor örgütlerinin yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavrar.
X
3
Spor tesislerini ve teknolojilerini tanır ve gelişimlerini takip eder ve bilgi teknolojilerini spor bilimlerine uygun kullanır
X
4
Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapar, problemlerini çözer ve değişen koşullara uygun kararlar alır.
X
5
Spor örgütlerinin örgüt kültürünü ve etik değerlerini yönetsel karar alma sürecinde nasıl etkilediğini kavrar.
X
6
Spor bilgisi ve kültürünü kazanır, olimpizm felsefesini benimser ve bunu topluma anlatabilme ve yayma becerilerine sahip olur.
X
7
Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavrar ve yorumlar.
8
Sporun hukuksal boyutunu açıklar ve spor yönetimi sürecinde iletişim becerilerini kullanır.
9
Spor örgüt ve organizasyonları için stratejiler geliştirir, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirir ve spor pazarlaması unsurlarını açıklar.
10
Genel insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
11
Beslenmenin sağlık ve performans açısından önemini bilir.
12
Yönetim fonksiyonlarını ve organizasyon ilkelerini spor organizasyonlarına uygular.
X
13
Sporcuların kişisel ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı ve hoşgörülü davranır.
X
14
Bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
X
15
Spor sosyolojisi ve psikolojisi ışığında bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
X
16
Mesleki ve bireysel gelişim için; yabancı dil öğrenme, araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilimsel bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
X
17
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme gibi liderlik ve sporda yönetcilik ile ilgili tutum ve beceri geliştirir
X
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
20
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
2 Toplumsal cinsiyet temel kavramlar Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
3 Feminist Kuramlar Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
4 LGBT Temel Kavramlar Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
5 Spor ve Toplumsal Cinisyet Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
6 Spor Kurumlarında ve Spor Branşlarında Toplumsal Cinisyet Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
7 Beden Eğitimi ve Sporda Toplumsal Cinisyet Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık ?
9 Sporda Kadın ve Erkek Bedeni Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
10 Spor ve Medya: Cinsiyet Ayrımcılığı Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
11 Erkeklik ve Spor Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
12 Sporda Homofobİ Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
13 Spor Tarihinde Kadınlar Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
14 Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Sporcular Konu ile ilgili kaynaklardan yararlanma ?
15 FİNAL Sınava Hazırlık ?
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar